Participativni proračun

Vrednotenje projektov

Komisija za participativni proračun, ki jo je imenoval župan, bo pregledala vse prejete predloge projektov.

Komisija bo preverila, ali so predlagani projekti v pristojnosti občine, se nanašajo na območje občine, so izvedljivi v predvidenem proračunskem obdobju, v skladu z zakonodajo in urbanističnimi akti, pa tudi, ali so že vključeni v obstoječi načrt investicij. Če predlog projekta ne ustreza vnaprej določenim pogojem iz poziva, bo izločen. Komisija bo vse predloge projektov tudi ovrednotila. Projekti, katerih izvedba ne dosega 5.000 € ali presega 20.000 € z DDV-jem, ne bodo uvrščeni na glasovanje.

Oddani predlogi (322)

 • Območje 1:

  Krajevne skupnosti: Koper – center, Olmo - Prisoje, Semedela, Žusterna, Za gradom
 • Območje 2:

  Krajevne skupnosti: Škocjan, Šmarje, Vanganel
 • Območje 3:

  Krajevne skupnosti: Dekani, Hrvatini, Škofije
 • Območje 4:

  Krajevne skupnosti: Bertoki, Pobegi – Čežarji, Sv. Anton
 • Območje 5:

  Krajevne skupnosti: Boršt, Gračišče, Gradin, Marezige
 • Območje 6:

  Krajevne skupnosti: Črni Kal, Podgorje, Rakitovec, Zazid

MAGIČNOST GLINE, MEDGENERACIJSKE DELAVNICE

24. 07. 2020  •  Območje 1

Glina je materialni material, najprimernejši za ustvarjanje kiparskih izdelkov za...

BRONASTI DOPRSNI KIP SV. JERUFA IZ LOPARJA IV....

24. 07. 2020  •  Območje 5

Zakaj ta predlog: Zgodba je del antične zgodovine Loparja in Istre. Govori o pokončni...

KIP SV. ELIJA APOSTOLA KOPRA

24. 07. 2020  •  Območje 2

Zakaj ta predlog: Zgodba je del antične zgodovine Kopra, Koštabone, Istre. Ohranja...

DOPRSNI KIP SV. NAZARIJA-LAZARJA, PRVEGA KOP....

24. 07. 2020  •  Območje 5

Ob 1500 obletnici Nazarijevega prihoda v Koper ima postavitev njegovega kipa globok...

IZVEDBA METEORNE KANALIZACIJE NA ZGORNJIH ŠKOFIJAH

24. 07. 2020  •  Območje 3

N a lokalno samoupravo se obračamo zaradi težave z naraslimi meteornimi vodami ob...

Asfaltiranje občinske ceste v Čupinjah - na...

24. 07. 2020  •  Območje 4

Cesta je z občasnim udiranjem (jama premera cca 60cm) in siceršnjo razrutostjo nevarna...

Plan investicij v bivši osnovni šoli Koštabona

24. 07. 2020  •  Območje 2

V prostorih bivše osnovne šole se odvija praktično vso družbeno življenje. V šoli...

Kip Fulvia Tomizze v 2021 in Tomaža Šalamuna 2022

22. 07. 2020  •  Območje 1

Po zgledu sosednjega Trsta, kjer se turisti fotografirajo ob kipih Jamesa Joycea,...

Naravno rastlinje na krožiščih in drugih...

22. 07. 2020  •  Območje 1

Večja kakovost bivanja in prometna varnost. Na vseh krožiščih in drugih površinah z...

POSTAVITEV SEMAFORJA IN UMIRITEV PROMETA; GRAČIŠČE

22. 07. 2020  •  Območje 5

Novi in stari del vasi Gračišče loči izjemno prometna cesta (št. 1060), po kateri se...

Obnova športnega igrišča Popetre

22. 07. 2020  •  Območje 5

Vas Popetre sicer ima igrišče, katero pa je dotrajano in potrebuje temeljito obnovo....

VARNE KOLESARSKE POTI OB BERTOŠKI VPADNICI,...

22. 07. 2020  •  Območje 4

Ob prometno zelo obremenjeni Bertoški vpadnici se nevarno končujejo in začenjajo...

Čistilna naprava

22. 07. 2020  •  Območje 3

Prebivalci Tinjana smo brez priključitve na kanalizacijsko omrežje in prebivalci te...

Postavitev teniških igrišč v Hrvatinih v smeri...

22. 07. 2020  •  Območje 3

Trenutno sta teniški igrišči v Hrvatinih postavljeni v smeri vzhod - zahod, kar zaradi...

Razgledna ploščad Tinjan

22. 07. 2020  •  Območje 3

Ker je Tinjan znana in dobro obiskana točka na Obali. Žal nimamo nikjer poskrbljeno za...

Postavitev teniških igrišč v Hrvatinih v smeri...

22. 07. 2020  •  Območje 3

Trenutno sta teniški igrišči v Hrvatinih postavljeni v smeri vzhod - zahod, kar zaradi...

Zip Line Tinjan

22. 07. 2020  •  Območje 3

Mladi in mladi po srcu si želimo adrenalinskega izziva. Idelana lokacija bi bil zip...

Umiritev prometa ob novem motoričnem igrišču v...

22. 07. 2020  •  Območje 4

Naselje je zelo strnjeno, cesto so ozke, prehodne samo za en avtomobil, razen Cesta...

Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja - 3

22. 07. 2020  •  Območje 1

Kot glasbeniki in ustvarjalci smo navdušeni, da lahko oddamo prijavo že za drugo...

Glasba kot sredstvo vzgoje in izobraževanja - 2

22. 07. 2020  •  Območje 1

 Z navdušenjem oddajamo prijavo, s katero bomo lahko nadaljevali, nadgradili in...

Otroški park Olmo/Prisoje

22. 07. 2020  •  Območje 1

Na območju Olma in Prisoj obstaja pomanjkanje urejenih zelenih površin, ki bi družinam...

HRASTOVCI V SLIKI IN BESEDI

22. 07. 2020  •  Območje 6

Nesnovna kulturna dediščina se z generacijami izgublja. Z zbiranjem pričevanj, vaških...

Umiritev prometa na cesti Bošamarin, Grinjan,...

22. 07. 2020  •  Območje 6

Krajani Bošamarina in Grinjana že leta opozarjamo na nevzdržno stanje na cesti. Cesta...

Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče

22. 07. 2020  •  Območje 2

Sanitarije gasilskega doma PGD Krkavče so bile pred več kot tridesetimi leti urejene za...

LOCKERSI za mestno plažo in v Žusterni

22. 07. 2020  •  Območje 1

Ker so kraje vedno bolj pogoste, predlagam postavitev lockersov (omaric za shranjevanje...

Nabava gostinske opreme za kuhinjo gasilskega...

22. 07. 2020  •  Območje 2

Že več kot štirideset let se v gasilskemu domu PGD Krkavče odvijajo vsa večja...

Ureditev otroškega igrišča v Ospu

22. 07. 2020  •  Območje 6

Otroci v vasi nimajo skupnega kotička za igro, porast števila otrok. Prostor kjer bi se...

Menjava dotrajanih avtobusnih čakalnic

22. 07. 2020  •  Območje 4

Predlagamo zamenjavo dotrajanih avtobusnih čakalnic na zelo prometni cesti iz Bivja...

Umiritev prometa na Pobeški cesti pri Cesti borcev

22. 07. 2020  •  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? ...

TRAJNOSTNI...

22. 07. 2020  •  Območje 1

Predlagam,da M.O.K. podari ( da nagrado v obliki bona) vsakemu otroku,ki se vpiše v...

Parkec ali jasa ali drevored za pse na Kolombanu

22. 07. 2020  •  Območje 3

Predlagam, da v okviru projekta slemenske ceste na delu pešpoti, severno od krajevne...

Postajališče za avtodome in hkratna ureditev...

22. 07. 2020  •  Območje 3

Rešuje veliko neurejeno parkirišče nasproti hrvatinskega pokopališča. Predlagam da del...

Ureditev prostorov za piknik ob cesti v območju...

22. 07. 2020  •  Območje 5

Zaradi vedno večjega števila pohodnikov, kolesarjev, in drugih obiskovalcev našega...

Izdelava in postavitev doprsnega kipa Vincenca...

22. 07. 2020  •  Območje 4

V zvezi z dolgoletnimi prizadevanji, da se v našem kraju dostojno spomnimo na našega...

Širitev in nadgradnja dejavnosti Centra za...

22. 07. 2020  •  Območje 1

Ukvarjanje z umetnostjo in rokodelstvom je prepoznano kot dejavnost, ki obogati...

Idejna zasnova pokopališča

22. 07. 2020  •  Območje 6

Smo edina vas v mestni Občini Koper, ki nima mrliške vežice in urejenega...

Ureditev ceste Bošamarin-Grinjan

22. 07. 2020  •  Območje 1

1.Ureditev bankin,čiščenje totalno zamašenih kanalov polnih suhe trave, kanalizacijskih...

Promet in spletna stran MOK

22. 07. 2020  •  Območje 1

Večja uporabnost mestnega prometa in spletne strani MOK. mestni in primestni...

Postavitev ekološkega otoka v Gažonu

22. 07. 2020  •  Območje 2

Na koncu vasi imamo črn zabojnik za odpadke. Ta zabojnik je na tranzitni cesti za Izolo...

Ureditev dostopa do "vaškega kopališča...

22. 07. 2020  •  Območje 3

Oblakovec je neurejeno kopališče ob reki Rižani, ki ga krajani Dekanov in okoliških...

Ureditev poti v Boninih

22. 07. 2020  •  Območje 4

Pot, ki povezuje veliko kmetijskih površin in nekaj hiš v naselju je popolnom uničena...

Ustanovitev Centra za ustvarjanje in dobro...

22. 07. 2020  •  Območje 1

Ukvarjanje z umetnostjo in rokodelstvom je prepoznano kot dejavnost, ki obogati...

Postavitev pitnika v Zanigradu

22. 07. 2020  •  Območje 6

Zanigrad je priljubljena točka pohodnikov, sprehajalcev, kolesarjev... Pot, ki je...

Preplastitev cestišča (ulice)

21. 07. 2020  •  Območje 3

Predlagamo preplastitev ulice, za katero so krajani  pred več kot 20 leti sami...

Kopalni avtobus Škofije - Ankaran - Koper

21. 07. 2020  •  Območje 3

Sosednja občina Ankaran je že pred leti uvedla kopalni avtobus, s kateim so občanom...

Otroska igrišča

21. 07. 2020  •  Območje 1

V MO Koper na splosno na otroskih igriscih primanjkuje: -pitniki z...

Ureditev parkirišča - ŠP Dekani

21. 07. 2020  •  Območje 3

Pomanjkanje urejenih parkirišč v ŠP Dekani. Na parceli št. 1229/1 k.o. Dekani se uredi...

Postavitev hitrostnih ovir na cesti v dolini Olma

21. 07. 2020  •  Območje 1

Zaradi vse večjega števila sprehajalcev in vse višjih hitrosti voznikov predlagamo...

Sanacija in ureditev stare smarske cestw

21. 07. 2020  •  Območje 1

Cesta je v prvih 1500m zelo unicena in nevarna za uporabnike še posebej za mnoge...

Ureditev fitnesa na prostem - Športni park Dekani

21. 07. 2020  •  Območje 3

Vadba na prostem prispeva k boljšemu počutju, vpliva na koncentracijo, na duševno...

Ureditev ekoloških otokov

21. 07. 2020  •  Območje 4

Ograditev in ozelenitev ekoloških otokov ob občinskih javnih poteh v naselju...

Sofinanciranje izgradnje prizidka garaže PGD...

21. 07. 2020  •  Območje 2

Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče šteje 121 članov, od tega 37 operativnih...

Umiritev prometa na odseku ceste Babiči...

21. 07. 2020  •  Območje 5

Na odseku ceste od hišne številke Babiči 40b do Babiči 41d, ki je tudi povzovalna pot...

Ohranitev krilatega beneškega leva na Palači Totto

21. 07. 2020  •  Območje 1

Koper in celotno Istro zaznamujejo izredno bogata zgodovina in zavidljive naravne...

Ureditev okolice ter gozdne površine v Mestni...

21. 07. 2020  •  Območje 1

Predlagam, da Mestna občina Koper pripravi projekt popisa starih, zaščitenih /...

Ureditev kolesarske poti Kavaliči - Dolani

21. 07. 2020  •  Območje 4

Kolesarjenje je zelo pribljubljena oblika rekreacije, ki je s pojavom električnih koles...

Asfaltiranje ceste v Dekanih

21. 07. 2020  •  Območje 3

Predlog, asfaltiranja dela občinske ceste se podaja z namenom ureditve manjkajočega...

ODTIS PRIHODNOSTI

21. 07. 2020  •  Območje 1

Pobuda ozelenitve naše občine, s sodelovanjem otrok v šolah ali vrtcih in razumevanje...

Prometna ureditev

21. 07. 2020  •  Območje 3

V Škofijah, od trga - parkirišča ob cerkvi in trgovine Mercator, vodi javna pot navzdol...

POČIVALIŠČE Z RAZGLEDOM NA KOPRSKI ZALIV Z...

21. 07. 2020  •  Območje 1

Za krajane Markovega hriba in ostale obiskovalce, predlagamo ureditev počivališča, ki...

Javna razsvetljava

21. 07. 2020  •  Območje 4

Zaradi koristi sokrajanov.  Predlagam javno razsvetljavo do hišne številke Turki 9D ...

Postavitev oz. dopolnitev javne razsvetljave ...

21. 07. 2020  •  Območje 4

Problem pomanjkanja pločnikov in javne razsvetljave v zaledju Kopra je prisoten že več...

Ureditev vaškega doma Montinjan

21. 07. 2020  •  Območje 5

Urediti želimo prostor primeren za mlajše vaščane, da se lahko družijo na vasi in s tem...

Javna razsvetljava

20. 07. 2020  •  Območje 2

Naslavlja se na dokončanje omrežja javne rasvettljava.Zaradi varnosti. Predlagam...

Jesen listka Timija, zgodba o življenju za vse...

20. 07. 2020  •  Območje 1

Predstava Jesen listka Timija (v nadaljevanju JLT), ki vključuje delavnico, od leta...

Nabava okolju in ušesom prijazne opreme za...

20. 07. 2020  •  Območje 1

Na območju mestnega jedra Marjetica Koper izvaja dnevno čiščenje ulic in košnjo trave s...

Ulica do vrtca in šole na Markovcu potrebna...

20. 07. 2020  •  Območje 1

Ulica Pot v gaj, ki je vsakdanja pešpot od vrtca in šole do blokov na Markovcu in hiš v...

Nadstrešnica ob Zadružnem domu Pobegi - Čežarji

20. 07. 2020  •  Območje 4

Ob Zadružnem domu Pobegi Čežarji se predlaga dobavo in montažo lesene nadstrešnice s...

Košarkaška igrišča

20. 07. 2020  •  Območje 1

Ker v centru Kopra ni dovolj Košarkaških igrišč oziroma sta dva šolska, smo se...

Izgradnja komunalne infrastrukture in asfalt...

20. 07. 2020  •  Območje 2

Zato, ker se z minimalnimi sredstvi lahko uredijo kanalizacijski izpusti za pet...

Sanacija asfalta in postavitev ležečih ovir na...

20. 07. 2020  •  Območje 4

udolbine, grbine in razrahljan asfalt na določenih mestih, prehitre vožnje voznikov da...

Poimenovanje koprske ulice po vokalno...

20. 07. 2020  •  Območje 1

KAMELEONI, legendarna Beat skupina, s katero je Koper-mestece ob morju, postalo znano...

Pokopališče za male domače živali

20. 07. 2020  •  Območje 4

V Sloveniji še ne obstaja pokopališče za male domače živali, ovira je lahko zakonodaja,...

Ureditev šolskega postajališča pri cerkvi na...

20. 07. 2020  •  Območje 3

Na Zg. Škofijah  pri cerkvici ( na drugih Škofijah) ni urejenega postajališča za šolski...

Ureditev kanala pri pokopališču do šole

20. 07. 2020  •  Območje 3

 Na Škofijah pri pokopališču  in vzdolž do šole je  neurejen kanal za vodo. Ob večjih...

UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA V DEKANIH

19. 07. 2020  •  Območje 3

Območje Športnega parka Dekani (ob nogometnih igriščih in ožja soseska) je potrebno...

UREDITEV PARKA OB ŠP DEKANI

19. 07. 2020  •  Območje 3

Območje Športnega parka Dekani (ob nogometnih igriščih in ožja soseska) je potrebno...

UREDITEV BETONSKEGA IGRIŠČA V ŠP DEKANI

19. 07. 2020  •  Območje 3

Območje Športnega parka Dekani (ob nogometnih igriščih in ožja soseska) je potrebno...

Osvetlitev Tribanske ceste in Tribana

19. 07. 2020  •  Območje 2

Tribanska cesta je že desetletja priljubljena pot za kolesarje, pešce, žal vedno bolj...

ODVAJANJE METEORNE VODE IN IN SANACIJA POTI,...

19. 07. 2020  •  Območje 3

Sanacija in ureditev makadamske javne poti, ki jo ob vsakem nalivu meteorne vode...

Ureditev ceste (Izvidniška 23 do I.Istrske...

18. 07. 2020  •  Območje 4

Ureditev in asfaltiranje ceste, bi pripomogla k boljšemu in varnejšemu dostopu vse...

HIŠA KULTURE SV. ANTON

18. 07. 2020  •  Območje 4

Leta 2018 je v Sv. Antonu stara šola postala Hiša kulture. Do marca letos je bila...

Turnir ping pong Gažon

17. 07. 2020  •  Območje 2

V letošnjem letu smo v vasi Gažon organizirali namiznoteniški turnir, ki se je zaradi...

UREDITEV REKREACIJSKO-SPREHAJALNE POTI S...

17. 07. 2020  •  Območje 6

V vasi Dol bi radi uredili sprehajalno-rekreacijsko pot med vasema Dol in...

Ureditev poti v Dolanih

17. 07. 2020  •  Območje 4

Podajam predlog za ureditev poti/ceste v Dolanih.  V zaselku Dolani v Svetem Antonu je...

Vrata Muda

17. 07. 2020  •  Območje 1

Zamakanje kamnitih zidov in temeljev Novi vertikalni odtok meteornih voda s strehe,...

Sanacija občinske ceste po poškodbi zaradi...

17. 07. 2020  •  Območje 1

13. novembra 2019 je na Dolinski cesti nad Olmom (cesti, ki vodi k Dolinski cesti 43)...

Kmetijska pot Dobrave

17. 07. 2020  •  Območje 2

Dostop do kmetijskih površin je vitalnega pomena za bodoči razvoj kmetij z mladimi...

Mladost na kraškem robu

17. 07. 2020  •  Območje 6

Otroci z zaledja Istre imajo v primerjavi z mestnimi veliko manj možosti za...

Pitniki za vodo v Gažonu

16. 07. 2020  •  Območje 2

Predlagam umestitev dveh pitnikov z svežo vodo pred domom Jadran in zraven novih...

Postavitev javne razsvetljave do ekološkega...

16. 07. 2020  •  Območje 2

V vasi imamo ekološki otok pod vasjo in v zimskem času moraš v temi odnašati smeti 300m...

Truške: postavitev žarnih niš na pokopališču

16. 07. 2020  •  Območje 5

V Truškah je manjše vaško pokopališče, namenjeno prebivalcem zaselkov Truške, Bočaji,...

UMIRITEV PROMETA V GAŽONU

16. 07. 2020  •  Območje 2

V vasi Gažon imamo star vaški dom ( stara šola),  V dom bi vaščani umestili info točko...

Osvetlitev priljubljene sprehajalne poti

15. 07. 2020  •  Območje 4

Želja stanovalcev ulice Sončna pot v Pradah, pa tudi želja mnogih sprehajalcev, ki to...

Asfaltiranje poti v Dekanih

15. 07. 2020  •  Območje 3

Predlog se podaja z namenom ureditve dela makadamske poti v Dekanih, katero...

Zampili pubblici – restauro e recupero

15. 07. 2020  •  Območje 3

Un recupero fisio e storico delle antiche abitudini, tra le quali quella di riunirsi...

Truške: Ureditev dvorišča in nadstreška pri...

15. 07. 2020  •  Območje 5

Prostore Stare šole v Truškah in igrišče ob njej so vaščani z lastnimi sredstvi in...

Delavnice »PODPORA STARŠEM ŠOLOOBVEZNIH OTROK V...

15. 07. 2020  •  Območje 1

COVID 19 ni prinesel le zdravstvene težave, prinesel je tudi psihološke stiske, s...

Dograditev mrlišle vežice

15. 07. 2020  •  Območje 6

Potreba po dograditvi WC-jev ter prostora za hrambo pogrebne opreme. OPOMBA: Parcela...

Klančine za dostop na Nazorjev trg

15. 07. 2020  •  Območje 1

Pomanjkanje klančin v mestu Koper - omogočeno gibanje za gibalno ovirane, invalide,...

Prenova igrisca na Puntarjevi ulici

14. 07. 2020  •  Območje 3

Predlagam prenovo igrisca na Puntarjevi ulici v Kopru. Igrala so ze dotrajana, na njih...

Ureditev kanalizacije v Kolombanu od križišča...

14. 07. 2020  •  Območje 3

Odpadne vode na tem koncu predstavljajo veliko težavo, saj tečejo od hiše do...

Postavitev ležečega policaja v Škocjanu

14. 07. 2020  •  Območje 2

Zaradi vse večjega pretoka in povišanih hitrosti vozil v naselju je cestišče, ki pelje...

Prehod za pešce do AP Dolani, ter plocnik

14. 07. 2020  •  Območje 4

Zelimo si prehod za pesce do AP Dolani (velika AP, kjer tudi obracajo avtobusi), katera...

Ureditev pločnika in razsvetljave v Škocjanu...

14. 07. 2020  •  Območje 2

V zadnjih letih se je v Škocjanu povečalo število mladih družin z otroki ter tudi...

Izdelava nadstreška na skate parku "Bali"

13. 07. 2020  •  Območje 1

V zadnjem letu so si mladi rolkarji in BMX kolesarji s podporo starejših občanov s...

Ureditev varne pešpoti za otroke na...

13. 07. 2020  •  Območje 1

Območje Vergerijevega trga in Trubarjeve ulice med stavbo občinske uprave in osnovno...

SOČERGA - ureditev ceste do pokopališča SV....

13. 07. 2020  •  Območje 5

Pokopališče Sv. Kvirik se nahaja na eni izmed zelo zanimivih turističnih destinacij v...

Nova igrala na Vojkovem nabrežju - javno...

13. 07. 2020  •  Območje 1

Obstoječa igrala, postavljena na nekdanjem območju privezov bark, so dotrajana in se...

Obnovitev označb zgodovinskih stavb starega...

13. 07. 2020  •  Območje 1

Zgodovinske stavbe v mestnem jedru krasijo info table, kjer je zapisano njihovo...

Z avtobusom skupaj na kopanje

13. 07. 2020  •  Območje 1

Predlog CG Skupaj: S prometno razbremenitvijo obalne ceste med Koprom in...

Pokrito igralno območje za otroke

13. 07. 2020  •  Območje 1

Otroška igrišča na odprtem so pogosto pozimi, včasih pa tudi jeseni in spomladi,...

Avtobusne povezave Koper-Dvori tudi v soboto in...

13. 07. 2020  •  Območje 4

Avtobusna povezava je za marsikoga bistvenega pomena, da se lahko povezan z mestom,...

LUKINI - ureditev ceste skozi vas

13. 07. 2020  •  Območje 5

Vas Lukini je mala vasica v zaledju Kopra, skozi katero poteka vaška cesta, ki je v...

Avtobusne povezave Koper-Dvori tudi v soboto in...

13. 07. 2020  •  Območje 4

Avtobusna povezava je za marsikoga bistvenega pomena, da se lahko povezan z mestom,...

Električne postaje za e-vozila

13. 07. 2020  •  Območje 1

Prehod na nizgoogljično mobilnost potrebuje tudi prilagoditev infrastrukture zato, da...

LUKINI-SOČERGA Ureditev rekreacijske točke in...

13. 07. 2020  •  Območje 5

Vas Lukini in Sočerga sta mali vasici v zaledju Kopra, kateri si že vrsto let trudita...

Prade: ureditev pločnikov na križišču Ceste...

13. 07. 2020  •  Območje 4

Križišče je nevarno, ker ni pločnikov za pešce. Predlagamo, da se uredi pločnike zato,...

Kastelec-izvedba delavnic od vrta brez...

13. 07. 2020  •  Območje 6

Organizirati želimo delavnice, ki bodo prispevale k večji samooskrbi, skrbi za naravo...

Dodatna ambulanta na Bonifiki za občane, ki ne...

13. 07. 2020  •  Območje 1

Občani zelo težko pridemo do svojega osebnega zdravnika, ker je skoraj nemogoče...

Montažni bazen

13. 07. 2020  •  Območje 6

Zakaj ta predlog? V vasi Kastelec se je demografska slika prebivalcev zalo...

Sanacija vaškega vodnjaka

13. 07. 2020  •  Območje 5

Oskrba vasi z dodatnim virom vode. Vzpostavitev ponovne funkcionalnosti vaškega...

Cesta v zaselek Zonti

13. 07. 2020  •  Območje 2

Ob nalivih se obcestni jarek takoj napolni tako, da čez cesto teče potok.  Predlagamo...

Etno,Jazz poletni večeri z osvežujočimi okusi...

13. 07. 2020  •  Območje 6

Projekt, da se prebudi, osveži Kraški rob. Večdnevni koncerti Etno in Jazz muzike ali...

Il tavolo interattivo multifunzionale

13. 07. 2020  •  Območje 1

Il Museo scolastico del ginnasio Cerli (www.ginnasio-carli.si Museo scolastico)...

Doživljajski pasji park – lesena igrala

13. 07. 2020  •  Območje 1

Semedelski pasji park je prazen, uporabniki so od nekod privlekli dva razpadajoča...

VARNOSTNA ZASCITNA OGRAJA V DOLU

13. 07. 2020  •  Območje 6

Pri gasilsen domu v Dolu imamo dvorišče, ki ga je potrebno zaradi varnosti zavarovati z...

Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid -...

13. 07. 2020  •  Območje 6

Star podporni zid ob spodnjem kalu  v vasi Kastelec se podira. Njegovo sanacijo bomo...

Izdaja otroške knjige "Kapljica iz Istre"

13. 07. 2020  •  Območje 1

Predlagamo izdajo otroške knjige - slikanice po izvirnem besedilu z zgodbo o brezčasnem...

Ureditev meteornega omrežja v Frenkovi ulici

13. 07. 2020  •  Območje 4

Kanalizacijsko omrežje ni ustrezno urejeno. Meteorne vode se stekajo v kanalizacijo,...

Gnezdišče za labode na Bonifiki

13. 07. 2020  •  Območje 1

Labod je simbol čistosti, miru, zveste ljubezni ... V kraju, kjer se naseli, privablja...

Ureditev fizioterapevtske ordinacije v koprskem...

13. 07. 2020  •  Območje 1

Predlog sestoji iz ureditve fizioterapevtske ordinacije v mestnem jedru Kopra. Ta...

Ureditev postajališča za kolesarje na trasi...

13. 07. 2020  •  Območje 3

Postajališče je kljub urbanemu centru v zadnjem času bilo tarča vandalov, je...

Srgaši - ureditev javne razsvetljave

13. 07. 2020  •  Območje 2

V vasi je premalo javne razsvetljave. Čeprav vemo, da je MOK najbolj svetlobno...

Srgaši - asfaltiranje dela makadamske ceste...

13. 07. 2020  •  Območje 2

Javna poljska cesta vodi do družinske hiše in do starega vodnega vira...

Kreativni posegi malega formata v javni prostor...

13. 07. 2020  •  Območje 1

Za nekaj radosti v našem preresnem vsakdanjem bivalno-spalnem naselju. Za kak...

Truške: ureditev prostorov vaške skupnosti v...

13. 07. 2020  •  Območje 5

Vaščani, natančneje Turistično društvo Truške upravlja s skupnimi prostori v t. i....

Po dolini reke Rižane in vinogradih SONCA -...

13. 07. 2020  •  Območje 4

Slikovita pot je odmaknjena od avtomobilskega vrvežu in združuje naravno dediščino reke...

Ureditev parkirišča pod vasjo Župančiči

13. 07. 2020  •  Območje 2

Pod vasjo Župančiči je neurejeno makadamsko parkirišče.  S projektom se predlaga...

Obnova košarkarskega igrišča na Markovcu

13. 07. 2020  •  Območje 1

Igrišče ni primerno za igranje, nekje se je poleglo, nekje tudi raste trava iz...

Knjižni kovček

13. 07. 2020  •  Območje 1

Predlog sodi na področje spodbujanja bralne kulture pri najmlajših. Pozitiven učinek...

VAŠKI DOM SOCERB

13. 07. 2020  •  Območje 6

V vasi Socerb ni skupnega prostora za potrebe sestankov, druženja in zbiranja v...

Električni pometalni stroj v historičnem...

13. 07. 2020  •  Območje 1

Predlagam nakup električnega pometalnega stroja za čiščenje strogega (historičnega)...

Skupna infrastrutura Osp pod steno

13. 07. 2020  •  Območje 6

Lastniki objektov na poti / cesti v Ospu po steno kjer je bilo najprej naselje Osp, si...

UREDITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA V VASI SOCERB

13. 07. 2020  •  Območje 6

V vasi Socerb nimamo primernega prostora za igro in druženje otrok. Sedaj se igrajo na...

Predvajanje predstavitvenega filma o Istrskem medu

13. 07. 2020  •  Območje 1

Obalno čebelarsko društvo Koper je glavni pobudnik za pridobitev blagovne znamke z...

otroško/športno igrišče Krkavče

13. 07. 2020  •  Območje 2

ker se v zadnjih letih povečuje število otrok v vasi Krkavče bi zelo potrebovali...

Dokončanje in asfaltiranje drugega dela...

13. 07. 2020  •  Območje 3

MOK je pred dvema letoma uredila in asfaltirala le polovico parkirišča v ŠP Dekani,...

Postoj in prisluhni Rižani

13. 07. 2020  •  Območje 4

Reka Rižana je glavni vodni vir oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri. Še vedno se žal...

Obnova stare pekarne v Hrvatinih

13. 07. 2020  •  Območje 3

Stara pekarna v središču Hrvatinov je objekt, ki kar kliče po obisku. S prenovo...

Fitnes na prostem v Hrvatinih

13. 07. 2020  •  Območje 3

Ureditev fitnesa na prostem bi v veliki meri izboljšala možnosti rekreacije v...

Ustvarjajmo ob morju in reki

13. 07. 2020  •  Območje 1

Koper je obmorsko mesto z velikim delom nanovo urejenega obalnega pasu od ustja...

Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in...

13. 07. 2020  •  Območje 4

Glavna cesta Koper - Bertoki - Sv. Anton omogoča zaradi svoje širine hitrosti vožnje,...

Narodni dom - Društvo v Pobegih: pergola in...

13. 07. 2020  •  Območje 4

V letošnjem letu je KS Pobegi - Čežarji obnovila pritličje in uredila dvorano v kateri...

Čežarji: Rekreativna Pot Elvire Vatovec

13. 07. 2020  •  Območje 4

Iz pozabe želimo obuditi pot, ki poteka stran od prometnega vrveža in je včasih...

Oživelo igrišče v Pobegih - DOPOLNITEV

13. 07. 2020  •  Območje 4

Obstoječe nogometno / košarkaško igrišče v Pobegih je za otroke in mladino iz Čežarjev...

Ustvarjajmo ob reki Rižani

12. 07. 2020  •  Območje 4

Voda je človekova največja dobrina, žal pa jo imamo prevečkrat za samoumevno. Tudi v...

LEŽEČI POLICAJI V DOLU

12. 07. 2020  •  Območje 6

Zaradi varnosti in omejitve hitrosti je potrebno postaviti več ležečih policajev,...

Varmost kr smarje gazon

12. 07. 2020  •  Območje 1

Povecan promet  in novogradnje kar  dopusca  mestna obcina ogroza varnost krajanov. Do...

POPRAVILO STAREGA GASILSKEGA DOMA V DOLU

12. 07. 2020  •  Območje 6

Stari gasilski dom je v lasti MOK in je v uporabi PGD DOL v vasi Dol. Je zelo v slabem...

Cesta v Marezigah

12. 07. 2020  •  Območje 5

Predlagam ureditev ceste v KS Marezige-zaselek Sabadini. Cesta je v javnem interesu v...

Javni spust za manjše čolne

12. 07. 2020  •  Območje 1

Koper je obmorsko mesto, Slovenija pa se rada deklarira za pomorsko...

Sanacija dela cestišča s podpornimi zidovi

12. 07. 2020  •  Območje 6

Pobudo za predlog so dali vaščani, ki po dotični cesti vsakodnevno dostopajo do svojih...

Postavitev košev za pasje iztrebke po celotnem...

12. 07. 2020  •  Območje 4

Število psov na območju Prad in Bertokov se povečuje, povečuje se tudi število...

ureditev meteorne vode Prade, Cesta VI in VIII

12. 07. 2020  •  Območje 4

Težave z meteorno vodo zaradi izgradnje novih hiš in neurejenega odvodnjavanja ter...

postavitev ležečega policaja in ogledala Prade,...

12. 07. 2020  •  Območje 4

Zaradi večjega prometa in ceste, ki je speljana v ovikek, obstaja velika nevarnost...

Ureditev dostopne poti v Škocjanu

12. 07. 2020  •  Območje 2

Dostopna pot do hiš je gramozna in v slabem stanju. Ob večjih nalivih voda dere iz...

Ureditev Ferrarske ulice od sodišča do pristanišča

12. 07. 2020  •  Območje 1

Predlog rešuje celovito urejenost mesta. V mestu je bilo v preteklem obdobju urejenih...

čisti koper

12. 07. 2020  •  Območje 6

poostriti nadzor  redarjev v mestnem jedru KOPRA živali -posebej psi ki vsak vogal v...

Nasnutek (raznih) stanovanjskih skupnosti

12. 07. 2020  •  Območje 1

Pomanjkanje primernih in cenovno dostopnih stanovanj za vse. Najtežje je za mlade,...

Zasteklitev terase doma KS Gradin

12. 07. 2020  •  Območje 5

Pri nadgradnji doma KS Gradin je bila narejena  velika pokrita terasa na kateri je...

Pot za pešce in kolesarje Stara Šalara Ford...

12. 07. 2020  •  Območje 1

Predlagam ureditev poti za pešce in kolesarje, zato da bi ta pot služila naselju Stara...

LUKINI - UREDITEV VARNE POTI DO AVTOBUSNE POSTAJE

12. 07. 2020  •  Območje 5

Skozi vas Lukini poteka zelo prometna cesta, katera nima pločnika, ter s tem...

OBNOVA DELA ALTERNATIVNE POTI PUČE - ŠMARJE

12. 07. 2020  •  Območje 2

Projektni predlog se nanaša na makadamsko povezavo med vasmi Puče in Šmarje. Natančneje...

LUKINI - OTROŠKO IGRIŠČE

12. 07. 2020  •  Območje 5

V vasi Lukini se številčnost vaščanov povečuje, veliko je mladih družin, saj že 40 let...

Pokopališče Boršt

12. 07. 2020  •  Območje 5

Dostopna cesta iz glavne ceste do starega dela pokopališča je v obupnem stanju(betonska...

Nov namen za šolo v Gradinu

12. 07. 2020  •  Območje 5

Objekt stare šole v Gradinu je potrebno obnoviti in mu dati nov namen. Šola v...

Vključitev mestnih avtobusov v Google Maps -...

12. 07. 2020  •  Območje 1

Predlagam, da se Arrivini vozni redi integrirajo v sistem Google Transit . Gre za...

Idejna zasnova postavitve krožišča pred...

12. 07. 2020  •  Območje 4

Obstoječe križišče pred zadružnim domom v Bertokih zahteva kompleksno prometno...

Ekološki otok - Ulica 15. maja, Koper

12. 07. 2020  •  Območje 1

Predlog predvideva izgradnjo ekološkega otoka na Ulici 15. maja. S predlogom rešujemo...

Ekološki WC - KAKIS

12. 07. 2020  •  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Ta...

PARKIRIŠČE

12. 07. 2020  •  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Ta...

Preplastitev cestišča v Novi ulici št. 4 in 6

12. 07. 2020  •  Območje 1

Preplatitev - asfaltiranje je nujno potrebna zaradi slabega stanja cestišča, ki je...

"Zjoga-balin plac" v Hrastovljah

12. 07. 2020  •  Območje 6

V Hrastovljah imamo že precej dotrajano balinarsko stezo t.i. "zjoga-balin plac", ki...

Sprehajalna Učna pot Žusterna

12. 07. 2020  •  Območje 1

Po končani ureditvi hudourniške struge in brežin je potrebno urediti dostopne stopnice...

osvetlitev javnega cestišča V Kavaličih

12. 07. 2020  •  Območje 4

Neosvetljena javna cesta v Kavaličih po kateri občani nosimo odpadke na ekološki otok...

"Špina" Hrastovlje

12. 07. 2020  •  Območje 6

V Hrastovljaj sta bili nekoč v uporabi dve "špini" - pitnika. Radi bi ju ponovno vrnili...

Krožišče v Kavaličih

12. 07. 2020  •  Območje 4

Prometna varnost Na križišču Lopar - MArezige - Kavaliči predlagam, da se izdela...

Izdelava pločnika od Kavaličev do Marezig

12. 07. 2020  •  Območje 4

Od Kavalič do Marezig poteka dotrajana cesta, ki je že več let predvidena za obnovo....

SANACIJA CESTE V MARANCINIH (BABIČI)

12. 07. 2020  •  Območje 5

Cesta, ki vodi v zaselek Marancini je v obupnem stanju. Potrebna je takojšnje sanacije,...

KROŽIŠČE V HRASTOVLJAH

12. 07. 2020  •  Območje 6

Obvoznica v Hrastovljah je široka in omogoča visoke hitrosti in se zajključi pri...

AVTOBUSNI POSTAJALIŠČI V HRASTOVLJAH

12. 07. 2020  •  Območje 6

Predlagamo, da se postavita avtobusni postajališči oziroma zaris talnih rumenih označb...

KJER SE POGLED SREČA Z OBZORJEM - MILJSKI...

12. 07. 2020  •  Območje 3

Na Miljskem hribu ( na področju KS Hrvatini ) poteka veliko pohodnih poti, ki so...

Srgaši - preplastitev odsekov ceste

12. 07. 2020  •  Območje 2

  Cesta od Križišča Šmarje do centra vasi Srgaši se na posameznih odsekih useda...

Obnova Moleta - Žusterna

12. 07. 2020  •  Območje 1

Obnova Moleta oz. preplastitev površin in stopnišč zaradi dotrajanosti. Molet je...

VAREN PREHOD OTROK S CESTE V ŠOLO ANTONA UKMARJA

12. 07. 2020  •  Območje 1

Naslavlja veliko težavo varnega prehoda otrok v šolo Antona Ukmarja. Moj predlog je...

Fitnes na prostem / Street workout DEKANI

12. 07. 2020  •  Območje 3

Predlog prispeva oz. spodbuja zdrav način življenja mladih kot starejših občanov...

Fontana PIVA in VINA v HLAVATYJEVEM PARKU...

12. 07. 2020  •  Območje 1

Predlog predstavlja promocjo lokalnih pridelovalcev piva in vina. Smo pokrajna in...

Betonska miza za namizni tenis na REKREACIJSKEM...

12. 07. 2020  •  Območje 1

Rekreacijski park bonifika bi dobila dodatno športno dejavnost - namizni...

Hlavatyjev park ureditev simbolov

12. 07. 2020  •  Območje 1

Ti kipi, ki krasijo Hlavatyjev park, spominjajo na pomembne zgodovinske osebnosti in...

Ureditev kuhinje v zadružnem Mlinu v Kubedu

11. 07. 2020  •  Območje 5

Imamo prostor v opuščenem Mlinu, sedanjem zadružnem domu, ki je primeren za ureditev...

Ekološki wc-ji na plezališču v Črnem Kalu in Ospu

11. 07. 2020  •  Območje 6

Veliko je dnevnih plezalcev, ki nimajo kje opraviti svoje potrebe. Ker ni...

Saniranje plezalnih sten na plezališčih v Črnem...

11. 07. 2020  •  Območje 6

Plezalne smeri na plezališčih je potrebno redno sanirati/vzdrževati. Plezališča v...

Saniranje plezalnih sten na plezališčih v...

11. 07. 2020  •  Območje 6

Plezalne smeri na plezališčih je potrebno redno sanirati/vzdrževati. Plezališča v...

Prenova otroškega igrišča in čiščenje/ureditev...

11. 07. 2020  •  Območje 2

Puč v Čenturju v katerem se zadržuje voda je zaraščen in umazan, zbirajo se živali,...

Foto točka Socerb

11. 07. 2020  •  Območje 6

Socerb slovi po enem najlepših razgledov na tržaški zaliv. S postavitvijo foto točke,...

Mobilni panoji za postavitev razstav

11. 07. 2020  •  Območje 1

S postavitvijo razstavnih panojev na javnih površinah, npr. na Trgu Brolo, oživljamo...

Osvetlitev ležečega policaja

11. 07. 2020  •  Območje 1

Na Ulici istrskega odreda je več ležečih policajev, vendar pa je eden neosvetljen....

Foto točka Marezige

11. 07. 2020  •  Območje 5

Marezige slovijo po enim najlepših razgledov na koprski zaliv. S postavitvijo foto...

Postavitev omaric za shranjevanje koles in...

11. 07. 2020  •  Območje 1

Izboljšanje kakovosti bivanja v Kopru je poveznao tudi z razbremenitvijo prometa...

Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega...

11. 07. 2020  •  Območje 4

Makadamsko parkirišče in ekološki otok pri krožišču v Bertokih (za vrtcem) sta...

Umiritev prometa pri prečkanju Ceste med...

11. 07. 2020  •  Območje 4

Na odseku Parencane med Bertoki in Dekani se vozi veliko število kolesarjev. Med...

Postavitev znaka "Cona 30" in prehod za pešce v...

11. 07. 2020  •  Območje 1

V Ulico II. prekomorske brigade, natančneje od križišča s Klaričevo ulico navzgor po...

UREDITEV "PAVILJONA" V BORŠTU

11. 07. 2020  •  Območje 5

V Borštu imamo lepo dvorano, katera se oddaja v najem za različne priložnosti. Poleg...

Hrvatini - podporni zid ob glavni cesti

11. 07. 2020  •  Območje 3

Podporni zid bo prispeval k večji varnosti v prometu na glavni cesti.  Predlagam...

OTROŠKA IGRALA V BORŠTU

11. 07. 2020  •  Območje 5

V vasi Boršt imamo igrala stara 40 let, katera so zastarela, nevarna in  neprimerna za...

LABOR: Igrišče s košarkarskim košem in...

11. 07. 2020  •  Območje 5

Otroci in mladi, ki živimo v vasi Labor pogrešamo urejeno površino z igrali in igrišče...

3 pitniki ob Parenzani – brezplačna voda za vse

11. 07. 2020  •  Območje 1

Na tem območju ni javnih pitnikov in polnilnic steklenic za s seboj. Obenem pa bi...

Slačilnice in prostor za shranjevanje športnih...

11. 07. 2020  •  Območje 4

Lažja izvedba pouka športne vzgoje za šolarje OŠ Elvire Vatovec. Možnost preoblačenja...

RAKITOVEC: SANACIJA VODNEGA ZAJETJA

11. 07. 2020  •  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?...

RAKITOVEC: SANACIJA DVEH KALOV ZARADI ...

11. 07. 2020  •  Območje 6

Katero temo, težavo oz.izziv predlog naslavlja? Sanacija kalov na vrhu vasi je...

"FITNES PARK RAKITOVEC" OB VEČNAMENSKEM IGRIŠČU

11. 07. 2020  •  Območje 6

Zakaj ta predlog? 1. Uporaba fitnesa na prostem ima številne pozitivne učinke pri...

Obnova stare poti Pavliči-Mazurinov mlin v...

11. 07. 2020  •  Območje 5

Iz zaselka Pavliči v dolino reke Dragonje, ki je ena izmed najlepših naravnih...

Izposojevalnica večsedežnih koles in pedalinov...

11. 07. 2020  •  Območje 1

Trenutno si lahko večsedežna kolesa (eco-fun) in pedaline izposodimo le v Kopru. So...

Ureditev igrišča v Bezovici

11. 07. 2020  •  Območje 6

Ker se v Bezovici že od nekdaj igrajo vsi športi, predvsem nogomet in je tudi kar nekaj...

Sanacija vodnega zajetja

10. 07. 2020  •  Območje 6

Puščanje ter dotrajajanost bazena Pravočasna sanacija Obnovitev zidov in dna...

Balinišče in otroška igrala na lokaciji bivšega...

10. 07. 2020  •  Območje 1

Lokacija bivše bencinske je degradirano območje v Semedeli ima pa zaradi dostopnosti...

Obnovitev peš poti z Markovca v Koper

10. 07. 2020  •  Območje 1

S predlogom želimo občanom ponuditi večjo možnost mobilnosti med Markovcem in centrom...

Postavitev ovir za motoriste na pešpoti med...

10. 07. 2020  •  Območje 3

Predlog se podaja zaradi vožnje motoristov (skuteristov) na pešpoti, katera je...

Multimedijska dvorana v Vaškem domu Gabrovica

10. 07. 2020  •  Območje 6

V celotni KS Črni Kal ni niti ene ustrezne multimedijske dvorane, kjer bi se lahko...

Mladim prijazna okolica Vaškega doma Gabrovica

10. 07. 2020  •  Območje 6

Tako otroci kot mladostniki v Gabrovici pri Črnem Kali nimajo nobenega igrišča, kjer bi...

Nova parkirna mesta v centru Spodnjih Škofij

10. 07. 2020  •  Območje 3

Parkirna mesta v "centru" spodnjih škofij je konstanten problem, sploh pa ob...

Antični K munski vrt v Dekanih

10. 07. 2020  •  Območje 3

Je del športno turistične kolesarske in peš poti od Trsta-Škofij-Kolombarja in...

Preplastitev igrišča Hliban (Vanganel) v...

10. 07. 2020  •  Območje 2

V Vanganelu (hrib Hliban) je občina zgradila 4 leta nazaj otroško igrišče, ki pa ima...

Oživelo igrišče v Pobegih

10. 07. 2020  •  Območje 4

Igrišče v Pobegih pretežno sameva. Ograja je poškodovana na več mestih, zaščitna mreža...

ureditev obračališča za avtobus

10. 07. 2020  •  Območje 5

Projekt bi olajšal obračanje avtobusa in predvsem vstopa/izstopa otrok na za to...

Ureditev dostopne poti Prade

10. 07. 2020  •  Območje 4

Želimo, da se po dolgih letih čakanja uredi dostopna pot do hiš v naši soseski oz....

Ureditev križišča pred vasjo Žernjovec

09. 07. 2020  •  Območje 5

Križišče je nepregledno. Dostop v vas in izhod iz vasi na glavno cesto je...

Humana rešitev problema Nutrij

09. 07. 2020  •  Območje 1

Na nutrije smo se v Kopru že navadili, srečujemo jih na Bonifiki, ob Badaševici in...

Oprema prenovljene šole v Hrvojih

09. 07. 2020  •  Območje 5

Krajani vasi Koromači/Boškini, Žernjovec, Belvedur, Topolovec, Hrvoji, Močunigi nimamo...

Javna razsvetljava ter ležeča policaja

09. 07. 2020  •  Območje 5

Predlog naslavlja na umiritev prometa ter varno in vidno pot pešcev.  Predlagamo...

Pogovori z zanimivimi Semedelčankami in...

09. 07. 2020  •  Območje 1

Semedelčani se domala ne srečujemo več. Razen ene manjše samopostrežne trgovine in dveh...

Botanični vrt v Dekanih

09. 07. 2020  •  Območje 3

V vasi je vedno manj zelenih površin, zato bi ureditev vrta pomenila novo urejeno...

Postavitev potopnega stebrička - valja pred...

09. 07. 2020  •  Območje 3

Predlog napeljuje k postopnemu umiku neupravičenih parkiranih vozil na otroškem...

Postavitev potopnega stebrička - valja pred...

09. 07. 2020  •  Območje 3

Predlog napeljuje k postopnemu umiku neupravičenih parkiranih vozil na otroškem...

Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov -...

09. 07. 2020  •  Območje 3

Stara hišna imena, domačij, ulic, trgov, so del naše žive kulturne dediščine, saj so...

Učna pot pri šoli Dekani

09. 07. 2020  •  Območje 3

Ob OŠ Dekani bi uredili tematsko učno pot za otroke. Otroci bi lahko imeli naravoslone...

Butari: balinišče in vaški prostor

09. 07. 2020  •  Območje 5

Vaščani potrebujemo prostor za druženje in ta je dotrajan. Balinišče in vaško hiško smo...

Pot za krepko srce

09. 07. 2020  •  Območje 2

Predlagam, da damo našim občanom možnost rekreiranja v obliki kolesarjenje ali hoje po...

Butari: asfaltiranje vaške ceste

09. 07. 2020  •  Območje 5

V vasi Butari imamo še veliko neasfaltiranih javnih poti, kar ovira normalno življenje...

Čebelarska pesem o slovenskem istrskem medu

09. 07. 2020  •  Območje 1

Čaščenje medu v pesmi promovira uporabo medu in zdravja.  Predlagam profesionalno...

Koši za igranje košarke na igrišču v Popetrah

09. 07. 2020  •  Območje 5

Ker bi se lahko mladi rekreirali. Dobava in postavitev košev za igranje košarke na...

Sajenje medovitih rastlin

09. 07. 2020  •  Območje 1

Z sajenjem medovitih rastline na območju mok bi ozelenili površine, hkrati pa...

Rekreacijsko - igralni park

09. 07. 2020  •  Območje 1

Predlog podajam zaradi izboljšanja kakovosti življenja v naselju Prisoje, tako za...

Projekt za kanalizacijo Plavje

09. 07. 2020  •  Območje 3

vse okoliške vasi že imajo kanalizacijo, ali je v izgradnji. Kanalizacija ki jo imamo v...

Marežganska kanava - ureditev toplotne in...

09. 07. 2020  •  Območje 5

Z izvedbo projekta se bo bistveno zmanjšala poraba energije za hlajenje in ogrevanje...

Pobeški park

09. 07. 2020  •  Območje 4

V zadnjih 10 letih je število otrok v Pobegih skokovito naraslo. Ti otroci se igrajo na...

Plavajoče otoke in račjake na jezera

08. 07. 2020  •  Območje 2

Vodne ptice pri nas žal nimajo miru (razen v Zatoku). Imamo le majhna akumulacijska...

4-krat ureditev stopnic nad semedelsko Badaševico

08. 07. 2020  •  Območje 1

Na 4 mestih med Badaševico in nasipom so frekventni prehodi, a brez kakršnih koli...

Truške - Čakališča na avtobusnih postajališčih

08. 07. 2020  •  Območje 5

V Truškah so štiri avtobusna postajališča brez  čakališč.  Predlagam postavitev...

Varnost šolarjev - Rozmanova ulica...

08. 07. 2020  •  Območje 1

Pozdravljeni,  Vsakodnevno opažam, dolga leta, kako premnogi še ne dobro prebujeni...

Ureditev zemljišča v mali semedelski park

08. 07. 2020  •  Območje 1

Med brakično Badaševico v betonskem boritu in pasjim parkom je neurejen kup zemlje;...

Pešpot okoli Vanganelskega jezera

08. 07. 2020  •  Območje 2

Jezero naj ima prost in varen dostop, naj postane prijeten kraj oddiha. Ureditev...

Živ-žav park Hrastovlje

08. 07. 2020  •  Območje 6

Na zemljišču v K.O. Hrastovlje s parcelno številko 877/54, v lasti MOK, se podaja...

Prevzem gospodinjskih odpadkov za starejse...

08. 07. 2020  •  Območje 1

Po odstranitvi komunalnih zabojnikov za odpadke iz mestnega sredisca, so se mnogi...

Plavje - posodobitev javne razsvetljave

08. 07. 2020  •  Območje 3

Posodobitev javne razsvetljave bi ptipomogla k vecji varnosti krajanov in...

Igrisce na Plavjah - betonska miza za namizni...

08. 07. 2020  •  Območje 3

S postavitvijo betonske mize za namizni tenis bi igrisce  na Plavjah lahko postalo kraj...

Škofije - Ureditev avtobusne postaje in...

07. 07. 2020  •  Območje 3

Predlog obravnava dve problematiki na isti lokaciji, in sicer, ureditev ličnega...

Asfaltiranje del javne poti na Zgornjih Škofijah

07. 07. 2020  •  Območje 3

Del makadamske javne poti, ki jo po vsakem nalivu meteorne vode izperejo. Makadam...

Butari: asfaltiranje vaške ceste

07. 07. 2020  •  Območje 5

V vasi Butari so še vedno neasfaltirani deli vaških cest in s tem tudi dovoznih javnih...

Butari: asfaltiranje vaške ceste

07. 07. 2020  •  Območje 5

V vasi Butari so še vedno neasfaltirani deli vaških cest in s tem tudi dovoznih javnih...

Ureditev zunanjega družabnega prostora ob...

07. 07. 2020  •  Območje 6

Ob vaškem domu se vaščani veliko krat zbirajo, nimajo pa primernega prostorja kjer bi...

Ureditev zunanje rekreacijske točke/igrišča v...

07. 07. 2020  •  Območje 6

V vasi Črni Kal ni nobenega območja, kjer bi se lahko otroci in mladostniki varno...

Ureditev vaškega jedra ob vodnem viru v Črnem Kalu

07. 07. 2020  •  Območje 6

Z uresničitvijo tega projekta bodo vaščani imeli bolj varen prostor, kjer bodo lahko...

POMJAN - Ureditev vodnega vira pitne vode FONTANA

06. 07. 2020  •  Območje 2

Vodni vir FONTANA  je do vzpostavitve vodovodnega omrežja leta 1982, bil edini vir...

POMJAN- stara šola-Ureditev dela notranjosti...

06. 07. 2020  •  Območje 2

V Pomjanu imamo propadajoči objekt nekdanje šole iz leta 1954, v katerem je bila še do...

Parkirišče nad Osnovno šoli Dekani

06. 07. 2020  •  Območje 3

Prelog naslavlja težavo pomanjkanja parkirnega prostora nad Osnovno šolo Dekani. Ker...

Odstranitev gradbenih odpadkov iz narave

06. 07. 2020  •  Območje 2

Ker se ti odpadki ne bodo odstranili sami. Odstranitev gradbenih in drugih odpadkov...

Mrliška vežica Lopar

06. 07. 2020  •  Območje 5

Mrliška vežica je na bila na novo zgrajena pred 10 leti, namenjena je za preminule...

UREDITEV - DOKONČANJE MANSARDNEGA PROSTORA V DOLU

06. 07. 2020  •  Območje 6

Imamo mansardni prostor v gasilskem domu. PGD DOL ga je pred leti  začel urejati. V...

UČILNICA V DOLU

06. 07. 2020  •  Območje 6

Dokončati že začeto delo. Imamo prostor, ki je namenjan predusem za uključevanje...

Popravilo dela vaške ceste pred otroškim vrtcem...

06. 07. 2020  •  Območje 6

Ker v zadnjih desetletji na področju Rižane ni bilo nič nareno, smo vaščani predlagali...

Obnova suhomontažnega zidu

06. 07. 2020  •  Območje 3

Zaradi varnosti mimoidočih - je nujna obnova suhomontažnega zidu (zgornje kamenje se...

Postavitev javnih pip - "špin" v vasi

05. 07. 2020  •  Območje 3

Pipe oziroma špine so v vasi na starem trgu (na placu) in na več mestih ob začetku ulic...

Letni kino v Semedeli

05. 07. 2020  •  Območje 1

Za druženje krajanov in gostov, za izgradnjo skupnosti, za oživljanje spalnega naselja,...

Ureditev območja nekdanje bencinske postaje

05. 07. 2020  •  Območje 1

V  Semedeli, v neposredni bližini Mandrača je prostor, ki sedaj ne služi nobenemu...

Drevo, kamor le lahko

05. 07. 2020  •  Območje 1

Kopru in bližnji okolici kronično primanjkuje dreves in posledično naravne sence....

ČAS ZA NOVE IN STARE PLAŽE

04. 07. 2020  •  Območje 1

- plaž ni niti za domačine dovolj, kaj šele za naše in tuje turiste - ker smo ljudje...

Ulične talne igre

04. 07. 2020  •  Območje 1

Otroci so izginili z ulic in se vse bolj "digitalizirajo", vse manj se gibljejo … Pa...

Urbani skupnostni vrtovi

04. 07. 2020  •  Območje 1

Za boljšo samooskrbo občank in občanov s hrano, ker ima vrtičkarstvo najvišji hektarski...

Zelena pregrada iz grmovnic ob hitri cesti

04. 07. 2020  •  Območje 1

Zaradi avtocestnega hrupa, neprijetnega pogleda na promet, zaradi onesnaževanja s...

- - -

04. 07. 2020  •  Območje 1

--- --- --- --- --- --- Vsebina ...

Od Šalare k Pradešjolu – ureditev

03. 07. 2020  •  Območje 2

Na dolgi ravni Tribanski cesti vozila prevečkrat razvijejo preveliko hitrost in to...

VARNOST PEŠCEV NA OBMOČJU VASI PUČE

03. 07. 2020  •  Območje 2

Projekt naslavlja temo prometne varnosti na obočju glavne ceste skozi...

dobava in postavitev avtobusne čakalnice v...

02. 07. 2020  •  Območje 2

avtobusna čakalnica je brez strehe dobavo in postavitev avtobusne...

Tematska pot okoli vanganelskega jezera

02. 07. 2020  •  Območje 2

-promocija zelenega turizma -prikaz živega bitja v jezeru -spodbujanje gibanja v...

Hitrostne ovire za umiritev prometa

02. 07. 2020  •  Območje 3

Zaradi neprimerne hitrosti mimo vozečih vozil nevaren izhod iz dvorišč in ogrožena...

Prostori za piknik

01. 07. 2020  •  Območje 2

Določiti točke v občini kjer bi se lahko priredilo piknike. Le-te bi bile tudi primerno...

Boljša ozelenitev parka ob promenadi

01. 07. 2020  •  Območje 1

Park se mi zdi pust z rastlinstvom (preveč trave) zato predlagam boljšo in večjo...

Večje kazni za grafitarje

01. 07. 2020  •  Območje 1

Ker se določene osebe brez nobenega umetniškega presežka s pisanjem grafitov izživljajo...

Obnova igrišča v Šalari

01. 07. 2020  •  Območje 2

Obnoviti razpadajoče igrišče v Šalari. Obnoviti in na novo ograditi igrišče v Šalari...

Vodna pipa v v parku v Dekanih

01. 07. 2020  •  Območje 3

Predlagam, da se postavi v parku v Dekanih pipo z brezplačno pitno vodo. Zgodilo se...

ureditev fitnesa/ov na prostem

30. 06. 2020  •  Območje 1

ureditev pasjega parka

30. 06. 2020  •  Območje 1

Park ob Badaševici

26. 06. 2020  •  Območje 1

Hlavatyjev park ureditev simbolov

25. 06. 2020  •  Območje 1

Fitnes na prostem / Street workout DEKANI

25. 06. 2020  •  Območje 3

Okrepitev javnega prevoza v zaledju

24. 06. 2020  •  Območje 4

V bližnjem koprskem zaledju se vsakodnevno soočamo s skromno avtobusno linijo Dvori -...

Most za pešce in kolesarje čez Badaševico med...

24. 06. 2020  •  Območje 2

Obstoječa kovinska brv, ki povezuje Partizansko ulico v Šalari s Tibansko cesto je...

ureditev parkirnih mest in parka v Kampelu pri...

24. 06. 2020  •  Območje 2

Pohodniki in kolesarji na Pomjan nimajo ustreznih parkirnih mest. Predlagm ureditev...

ureditev vasi Krkavče

24. 06. 2020  •  Območje 2

Predlog zato da bi se uredilo dovozne poti z asvaltom do hiš stanovalcev ter izboljšali...

ureditev ceste Šmarje-križišče Puče

24. 06. 2020  •  Območje 2

za ureditev ceste med Šmarjami in Križiščem Puče, zaradi obrabe delou ceste Ureditev...

Fitnes na prostem / Street workout

24. 06. 2020  •  Območje 1

Predlog prispeva oz. spodbuja zdrav način življenja mladih kot starejših občanov...

Plačilo parkirnine po porabi

24. 06. 2020  •  Območje 1

Trenutno je v Kopru parkirnino možno plačati na avtomatu ali preko aplikacije....

Kolesarska steza

24. 06. 2020  •  Območje 1

Urejene kolesarskih poti po Kopru napreduje, a so območja, ki so še vedno slabo...

Otroško igrišče

23. 06. 2020  •  Območje 5

- pomanjkanje otroške - medgenracijsko igrala klopce ograja, vrata -...

Otroška igrala v vasi

22. 06. 2020  •  Območje 6

pomanjkanje  medgeneracijska povezanost Vsebina ...

TRŽNICA - NADSTREŠEK NAD ZAPORNICAMI PRI VHODU...

22. 06. 2020  •  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Ob...

Glasuj!

Med 14. in 21. septembrom 2020 boš odločal/-a o porabi 960.000 € proračunskih sredstev Mestne občine Koper.

Kaj?

Med vsemi oddanimi predlogi projektov izbereš tiste, za katere si najbolj želiš, da bi bili uresničeni.

Kaj
Kdo

Kdo?

Glasoval bo lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Koper, star/-a vsaj 15 let.

Kdo

Kako?

Glasovanje bo potekalo med 14. in 21. 9. 2020 prek spleta ali v prostorih Mestne občine Koper in na sedežih krajevnih skupnosti po tukaj objavljenem urniku.

Kako

Spremljaj!

Ko bo glasovanje o projektih zaključeno, bodo vsi izglasovani predlogi prešli v fazo implementacije.

Kaj potem?

Za izvajanje izglasovanih projektov je odgovorna občina. Implementacija mora biti dokončana v proračunskem letu 2022.

Kajpazdaj
Participacija

In moja vloga?

V tej fazi boš lahko bdel/-a nad izvajanjem projektov in se veselil/-a napredka.

Participacija

In nato?

O izvedenih projektih te bomo informirali. Medtem pa že lahko razmišljaš o svojem predlogu projekta za naslednje proračunsko leto!

Potem