Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišča niso v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

ureditev parkirnih mest in parka v Kampelu pri kapelci

Katja  –  24. 06. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pohodniki in kolesarji na Pomjan nimajo ustreznih parkirnih mest.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagm ureditev parkirnih mest ob kapelci na območju stare vanganelske ceste med kapelco in podjetjem Dag in parka na zelenem območju do glavne Vanganelske ceste.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na delu asfaltirane ceste bi bila lahko parkirišča, na zelenem območju do glavne ceste pa park s klopcami, igrali za otroke, fitness napravami in pitnikom vode.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju med kapelco in podjetjem Dag.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta