Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev igrišča v Bezovici

Mitja Nedoh  –  11. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker se v Bezovici že od nekdaj igrajo vsi športi, predvsem nogomet in je tudi kar nekaj družin z mlajšimi otroki, ki nimajo primernih igral, predlagam, da se naše dotrajano igrišče, ki smo ga do sedaj po naših najboljših močeh sami popravljali in urejali, prestavi ali usaj uredi in preplasti. Igrala, ki ji imamo so nevarna za otroke, saj so stara in zarjavela, ki smo jih pripeljali iz vasi, v katerih so jih zamenjali. Zaželjen bi bil tudi nadstrešek, saj smo sedanjega naredili sami iz akicij in cerade. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Igrišče je v zelo slabem stanju: vdrtina na sredini igrišča, kjer se ob vsakem dežju nabira voda, razpoke do 5cm okoli celotnega igrišča, razpoke po igrišču,nasip zemlje v kotu in vdrta tla na drugem kotu, tako da bi bilo vse to za urediti saj sami ne zmoremo. Igrala so zarjavela in stara. Nadstrešek za druženje. Rampo za dvigovanje telesa saj je veliko športnikov v vasi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Če je možno premestitev igrišča ali vsaj konkretna ureditev in preplastitev.

Nove gole in mreže, če je možnost tudi koše.

Otroško igrišče.

Nov nadstrešek.

Rampa za dvigovanje telesa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Bezovica igrišče - Zavrte

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pozimi 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Spremenilo bi se vaško življenje, druženje, možnost igranja športov in rekreacije in varno igranje naših najmlajših.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
ureditev in preplastitev igrišča 10000
otroška igrala5000
nadstrešek3000
ureditev okolice2000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €

Dela se izvedejo v obsegu do skupne vrednosti 20.000 €.