Participativni proračun

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

RAKITOVEC: SANACIJA VODNEGA ZAJETJA

IGOR MIKLAVČIČ  –  11. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Prenova je potrebna, ker zajetje prepušča na več mestih. Čiščenje in praznjenje zajetja smo v prejšnjih letih opravljali prostovoljni gasilci z motornimi črpalkami. Zajetje ima primarni namen akumulacijo vode za gašenje požarov. Vsakih nekaj let je potrebno opraviti strokovno in temeljito obnovo s kvalitetnimi sredstvi.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kaj konkretno predlagate?

Obnova osnovnega notranjega premaza, obnova celotnega zgornjega roba in zidov z vgradnjo pralnih plošč, izkop in postavitev cevi za praznjenje zajetja, postavitev ograje Živex okrog celotnega zajetja. 

Zajetje bo lahko uporabno tudi kot bazen v vročih poletnih mesecih. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Obnova dna s primernimi materiali, obnova zida in postavitev odvodnih cevi z ventili za praznjenje zajetja. Ureditev prostora okrog zajetja in postavitev ograje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Rakitovcu, vodno zajetje, parcela št. 1185/27, KO Rakitovec.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi v letu 2021. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Praznjenje zajetja zaradi čiščenja, ki smo ga opravljali s črpalkami, ne bilo več potrebno, ker bi bile odtočne cevi. Z obnovo zidu in postavitvijo plošč bi zajetje imelo privlačen videz pravega bazena. In primerno tudi uporabnega, kar sedaj ni.

Vrednost:  15.000 Eur z DDV.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Kompletna obnova zajetja 15.000
Skupaj 15