Participativni proračun

Most za pešce in kolesarje čez Badaševico med Partizansko ulico in Škocjanom

Klemen Božič  –  24. 06. 2020  –  Območje 2
Foto most
Foto most

Obstoječa kovinska brv, ki povezuje Partizansko ulico v Šalari s Tibansko cesto je preozka (širina okoli 53 cm). Dostop do brvi je mogoč samo po ozkih in strmih stopnicah, zato jo lahko uporabljajo samo posamezni pešci. Ostali "širši" uporabniki morajo za prečkanje struge Badaševice v širini 8 m., uporabiti obvoz preko Vanganela (7,5 km) ali preko Tomosovega križišča (2,5 km). 

Predlagam izgradnjo kovinskega ali lesenega mostu z ustreznim dostopom, ki bo omogočil prečkanje reke Badaševice pešcem, kolesarjem, otroškim vozičkom, vrtičkarjem s samokolnico,...

Potrebno bi bilo odstraniti obstoječo brv, opraviti ustrezno temeljenje ter izgradnjo lesenega oziroma kovinskega mostu širine 2 - 3 m., dolžine cca. 8 m. s primernim dostopom (stopnice in klančina čez protipoplavni zid).

Projekt bi se izvajal na bregu reke Badaševice (med Partizansko ulico in Tribansko cesto) na mestu obstoječe obrvi, ali v njeni bližini.

V letu 2020 ali 2021.

Lažji in krajši dostop (iz Šalare v Škocjan, Triban in Pradišiol) za lokalne prebivalce, kolesarje, sprehajalce psov, vrtičkarje, sprehajalce,... 

Razbremenila bi se cesta E751, po kateri je potrebno narediti obvoz do križišča pri Tomosu.

Vsebina Znesek z DDV Izgradnja mostu in dostopa 20.000,00 Skupaj 0