Participativni proračun

Hrvatini - podporni zid ob glavni cesti

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 3

Podporni zid bo prispeval k večji varnosti v prometu na glavni cesti. 

Predlagam izgradnjo podpornega zidu in ureditev odvodnjavanja ob glavni cesti.

K.o. Hribi, parcelna št. 739/2

Dolžina zidu: 18 m

2021/2022

Izgradnja zidu bi pripomogla k večji varnosti na glavni cesti.