Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Hrvatini - podporni zid ob glavni cesti

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Podporni zid bo prispeval k večji varnosti v prometu na glavni cesti. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam izgradnjo podpornega zidu in ureditev odvodnjavanja ob glavni cesti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

K.o. Hribi, parcelna št. 739/2

Dolžina zidu: 18 m

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021/2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izgradnja zidu bi pripomogla k večji varnosti na glavni cesti.

Predvideni stroški predlaganega projekta