Participativni proračun

UREDITEV "PAVILJONA" V BORŠTU

Boštaranka  –  11. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Borštu imamo lepo dvorano, katera se oddaja v najem za različne priložnosti. Poleg nje stoji paviljon, v katerem je povsem dotrajana kuhinjska niša in kateri služi kot pomoč pri pripravi različnih prireditev. Paviljon so zgradili krajani sami na lastne stroške. Po mnogih letih je potreben prenove. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V paviljonu bi bilo potrebno postaviti po tleh nove ploščice, ga prepleskati ter urediti novo kuhinjsko nišo (skupaj s hladilnikom). Ureditev paviljona bi bistveno izboljšala družabno življenje v Borštu. Vaščani bi se lahko tako večkrat družili in si priprabili kak prigrizek. Prav tako bi pripomogla pri oddaji dvorane v najem. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V paviljonu bi se postavili po tleh ploščice, potrebno bi ga bilo prpleskati ter dokupiti kuhinjsko nišo. Samo izvedba projekta je nezahtevna in projekt bi bil lahko hitro zaključen. Vaščanom pa bi to veliko pomenilo. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal nasproti dvorane v Borštu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko pričel izvajati takoj. Zaključen bi lahko bil do aprila 2021. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se izboljšalo družabno življenje v Borštu prav tako bi ureditev paviljona bistveno pripomogla k oddaji dvorane v najem za različne priložnosti. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

5000 €