Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga ne dosega minimalne zahtevane vrednosti vrednost 5.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Postavitev znaka "Cona 30" in prehod za pešce v UIici II. prekomorske brigade

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 1
Posnetek_Google_Street_View.jpg
Posnetek_Google_Street_View.jpg

V Ulico II. prekomorske brigade, natančneje od križišča s Klaričevo ulico navzgor po hribu (hišne številke od 63 do 75), kjer je omejitev histrosti 50 km/h mnogi vozniki vozijo z neprilagojeno hitrostjo. Običajno bodisi spregledajo znak, da gre za slepo ulico, bodisi ne poznajo ulice, ki je zaradi ovinka v levo in parkiranih avtov ter ekoloških otokov, manj pregledna. V ulici namreč dosti stanovalcev in najemnikov avtomobile parkira kar na pločniku, kar še dodatno otežuje srečanje z drugim vozilom v obratni smeri oz. izogibanje morebitnim oviram na cesti. V tem delu ulice se otroci igrajo na ulici, mnogo je pešcev, psov na povodcih, mnogo hiš ima mačke, ki se potikajo naokoli po ulici, tudi kolesarji se najdejo. Prečkanje ceste na omenjenem križišču je z vidika pešca tudi neustrezno, saj ni talnih oznak.

Predlagam, da se tik za križiščem Ulice II. prekomorskih brigad in Klaričeve ulice v smeri proti koncu slepe ulice na primerno, jasno vidno mesto postavi prometni znak območje omejene hitrosti "Cona 30". Lahko se postavi na pločnik na levi strani ali pa že obstoječi znak za slepo ulico. Če se postavi na slednjega, je treba tudi obrezati grmovje, ki zakriva znak. Znak se lahko postavi tudi na samem cestišču kot talna označba.

Ker gre za slepo ulico, drugi – zaključni – znak konec območja omejene histrosti ni smiseln. Prav tako ni smiseln znak v drugi smeri. Hkrati predlagam tudi, da se na omenjenem križišču zarišejo črte za prehod za pešce s pločnika na pločnik.

Projekt bi se izvedel podobno kot vsa manjša dela na področju prometne signalizacije.

Križišče med Klaričevo ulico in Ulico II. prekomorske brigade v Semedeli.

Časovno bi bilo najbolj smiselno projekt izvesti od 9. do 15. ure od ponedeljka do četrtka v jeseni ali pozimi, ko je promet bolj umirjen, saj večina ljudi dela, hkrati pa tudi ni turistov (AirBnB-jevcev) in obiskov, ki parkirajo svoje avte na pločniku.

Po izvedbi projekta bi se izboljšala varnost zgoraj omenjenih udeležencev v prometu, sploh pešcev, živali in srečajočih se avtomobilov.

Vsebina Znesek z DDV
Skupaj 0