Participativni proračun

Asfaltiranje parkirišča in ureditev ekološkega otoka za vrtcem v Bertokih

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Makadamsko parkirišče in ekološki otok pri krožišču v Bertokih (za vrtcem) sta neurejenega videza, avtomobili so parkirani po sredini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo asfaltiranje parkirišča in omejitev dostopa samo za osebne avtomobile, hkrati ureditev in ozelenitev ekološkega otoka ob parkirišču. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev podlage in asfaltiranje. Betoniranje ter ozelenitev ekološkega otoka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Bertokih, makadamsko parkirišče med vrtcem in krožiščem.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 Prva polovica 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lepši izgled, parkirna mesta za lokalno prebivalstvo, urejen dostop do ekološkega otoka.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €