Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Prenova otroškega igrišča in čiščenje/ureditev puča

Anonimno oddan predlog  –  11. 07. 2020  –  Območje 2

Puč v Čenturju v katerem se zadržuje voda je zaraščen in umazan, zbirajo se živali, potrebno bi ga bilo očistiti in sanirati.

Na otroškem igrišču sta postavljeni 2 klopci, ena je potrebna zamenjave, saj je uničena. Potrebno bi bilo tudi odstraniti dotrajana igrala (npr. razbiga gugalnica), obroč za košarko in gol na nogomet - ter navedenega igrala zamenjati z novimi.

Tudi koši za smeti na igrišču niso najbolj primerni.

Predlagamo:

- nabavo 2 novih klopc za igrišče in morda druge lokacije po vasi;

- zamenjava (nabava) košarkaškega koša/table;

- zamenjava (nabava) gola za nogomet;

- nabava dodatnega igrala otroke in odstranitev dotrajanega igrala;

- postavitev večjih košev za smeti na igrišču;

- čiščenje in ureditev (sanacija puča) v centru vasi.

S predlaganimi investicijami se bo uredilo vas ter omogočilo otrokom in njihovim staršem brezskrbno igranje in druženje.

- počistiti in sanirati puč v centru vasi (npr. Marjetica);

- odstraniti dotrajana igrala, klopco in koš za smeti;

- nabavi koš za košarko in za nogomet (+ dostaviti in montirati);

- nabaviti dodatno igralo za otroke (+ dostaviti in montirati);

- nabaviti klopce (+ dostaviti in montirati).

Na Čenturju, na vaškem igrišču.

Čim prej.

Otroci se bodo lahko igrali na varnih igralih, starši jih bodo lahko nemoteno pazili sede na varni klopci, puč bo očiščen in se v njem ne bodo zbirale živali.

Vsebina Znesek z DDV
Nabava 2 klopc 2000
Čiščenje in sanacija puča2000
Nabava košarkaškega koša (z dostavo in varno montažo)3000
Nabava nogometnega gola (z dostavo in varno montažo)4000
Nabava otroškega igrala7000
Odstranitev dotrajanih igral, klopc itd.1000
Skupaj 19000

Vrednost projekta

19000 €