Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Obnova Moleta - Žusterna

Milica Čurin  –  12. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnova Moleta oz. preplastitev površin in stopnišč zaradi dotrajanosti.

Molet je priljubljena lokacija tako za sprehajalce, kot tudi za kopalce in ribiče, domačine.  Površine je najedel zob časa in so zaradi tega potencialno nevarne.

Obenem narediti načrt za redno čiščenje dostopa v morje na klančini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z delno obnovo zaustaviti nadaljno propadanje tega historičnega objekta.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebna je gradbena ureditev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvaja na samem objektu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel čimprej, najkasneje do pomladi 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prvenstveno bi zaustavili nezadržno propadanje. Izboljšala pa bi se tudi varnost obiskovalcev, sprehajalcev itd., prav tako je pomembna ohranitev dediščine.

Predvideni stroški predlaganega projekta