Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Obnova Moleta - Žusterna

Milica Čurin  –  12. 07. 2020  –  Območje 1

Obnova Moleta oz. preplastitev površin in stopnišč zaradi dotrajanosti.

Molet je priljubljena lokacija tako za sprehajalce, kot tudi za kopalce in ribiče, domačine.  Površine je najedel zob časa in so zaradi tega potencialno nevarne.

Obenem narediti načrt za redno čiščenje dostopa v morje na klančini.

Z delno obnovo zaustaviti nadaljno propadanje tega historičnega objekta.

Potrebna je gradbena ureditev.

Projekt se izvaja na samem objektu.

Projekt bi se izvedel čimprej, najkasneje do pomladi 2021.

Prvenstveno bi zaustavili nezadržno propadanje. Izboljšala pa bi se tudi varnost obiskovalcev, sprehajalcev itd., prav tako je pomembna ohranitev dediščine.