Participativni proračun

Srgaši - preplastitev odsekov ceste

Patricija Grižon  –  12. 07. 2020  –  Območje 2
Srgaši_parcele_za_Mok.png
Srgaši_parcele_za_Mok.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Cesta od Križišča Šmarje do centra vasi Srgaši se na posameznih odsekih useda in so že luknje v asfaltu.

Od MOK (oz. KS) vas Srgaši dobiva zadnja leta samo 1500 eur na leto za urejanje komunalne infrastrukture, ki jih porabimo za tampone in urejanje bankin s prostovoljnim delom. Drugih vlaganj v vas iz strani MOK ni bilo že več kot 30 let, zato vaščani pričakujemo, da bo preplastila v delih našo cesto, ki je vsako leto slabša, vas pa ima vsako leto več prebivalcev in avtomobilov.

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam preplastitev cestišča na treh najbolj uničenih odsekih.

Varnost v prometu bi se občutno  izboljšala

Če bi bil tudi del v centru vasi preplastiran, bi vas pridobila tudi na izgledu in otroci bi imeli lepšo površino za igranje nogometa in vožnje z bicklom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltiranje na treh odsekih, oz. na delih cestišča, kjer bi strokovnjaki ugotovili, da je potrebna preplastitev:

po mojem mnenju: v kraju imenovanem Buža, cca. 20 m dolžine cestišča,

del ceste pri hiši št. 25, del cestišča v osrednjem delu vasi med hišama št. 21 in 22.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na javni površini.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj bi se izvedel v letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Cesta do vasi in sama vas bi postala bolj varna in urejena.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.