Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

KJER SE POGLED SREČA Z OBZORJEM - MILJSKI HRIB - OZNAČBE POHODNIH POTI

Diana Avdič  –  12. 07. 2020  –  Območje 3

Na Miljskem hribu ( na področju KS Hrvatini ) poteka veliko pohodnih poti, ki so povezane z Občino Ankaran, Italijo (Milje) in KS Škofije.  Na žalost je večina teh poti neoznačenih ali pa slabo označena. Miljski hrib je polotok z izrednimi razgledi in zgodovinsko obarvanimi potmi (Pot graničarjev, kamnolomov). Zaradi lege je zelo obljuden s strani domačih in tujih turistov katerim pa ne nudimo popolnoma nobene informacije o poteku pohodnih poti. Kraj ne premore niti glavnega zemljevida krajevne skupnosti.

Poleg poti je v kraju tudi veliko izredno zanimivih in starih dreves.

Predlagamo postavitev večjih tabel z zemljevidom kraja in označbo poti, dve panoramski tabli, tablice ob drevesnih očakih, mize s klopmi, ter publikacije za obiskovalce in krajane.

Bistvo je, da se kraj opremi s tablami pohodnih poti in pripadajočimi elementi ter in formira obiskovalce.

Pričakujem, da bo več obiskovalcev na pohodnih poteh, ki bodo bolj informirani in bodo vedeli kje poti potekajo. Dobrodošlo bo tudi za krajane saj na hribu živi veliko ljubiteljskih pohodnikov.

Potrebujemo mape kraja, natančen pregled poti in določitev  kje bi table in klopi postavili, tisk poblikacij.

Na področju Krajevne skupnosti Hrvatini (Območje 3).

V letu 2021.

Kraj bi pridobival na številu obiskovalcev, enodnevnih turistov ter pohodnikov in zgodovine željnih ljudi. S tem bi pridobivali krajani s ponudbami tipičnih izdelkov kot so olje in vino ter ostalih ponudb. Kraj bi postal bolj živahen, saj bi ponujali vodene krajše pohode.

Vsebina Znesek z DDV
table 5000
zemljevidi2000
knjižica2000
klopi3000
Skupaj 12000

Vrednost projekta

12000 €