Participativni proračun

KJER SE POGLED SREČA Z OBZORJEM - MILJSKI HRIB - OZNAČBE POHODNIH POTI

Diana Avdič  –  12. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na Miljskem hribu ( na področju KS Hrvatini ) poteka veliko pohodnih poti, ki so povezane z Občino Ankaran, Italijo (Milje) in KS Škofije.  Na žalost je večina teh poti neoznačenih ali pa slabo označena. Miljski hrib je polotok z izrednimi razgledi in zgodovinsko obarvanimi potmi (Pot graničarjev, kamnolomov). Zaradi lege je zelo obljuden s strani domačih in tujih turistov katerim pa ne nudimo popolnoma nobene informacije o poteku pohodnih poti. Kraj ne premore niti glavnega zemljevida krajevne skupnosti.

Poleg poti je v kraju tudi veliko izredno zanimivih in starih dreves.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev večjih tabel z zemljevidom kraja in označbo poti, dve panoramski tabli, tablice ob drevesnih očakih, mize s klopmi, ter publikacije za obiskovalce in krajane.

Bistvo je, da se kraj opremi s tablami pohodnih poti in pripadajočimi elementi ter in formira obiskovalce.

Pričakujem, da bo več obiskovalcev na pohodnih poteh, ki bodo bolj informirani in bodo vedeli kje poti potekajo. Dobrodošlo bo tudi za krajane saj na hribu živi veliko ljubiteljskih pohodnikov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebujemo mape kraja, natančen pregled poti in določitev  kje bi table in klopi postavili, tisk poblikacij.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na področju Krajevne skupnosti Hrvatini (Območje 3).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kraj bi pridobival na številu obiskovalcev, enodnevnih turistov ter pohodnikov in zgodovine željnih ljudi. S tem bi pridobivali krajani s ponudbami tipičnih izdelkov kot so olje in vino ter ostalih ponudb. Kraj bi postal bolj živahen, saj bi ponujali vodene krajše pohode.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
table 5000
zemljevidi2000
knjižica2000
klopi3000
Skupaj 12000

Vrednost projekta

12000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.