Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

AVTOBUSNI POSTAJALIŠČI V HRASTOVLJAH

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 6
naslovna_slika_avtobusna.png
naslovna_slika_avtobusna.png

Predlagamo, da se postavita avtobusni postajališči oziroma zaris talnih rumenih označb za avtobusno postajališče na dveh lokacijah v Hrastovljah.

Vas je dolga in veliko otrok mora pešačit tudi do kilometer daleč od že obstoječe postaje.

Predlagamo postavitev avtobusne čakalnice in/ali zaris rumene talne označbe na dveh lokacijah v vasi. In sicer na trenutni lokaciji, kjer že ustavlja avtobus in na novi lokaciji, kjer postajališča še ni.

Bistvo je, da skrajšamo otrokom pot do postaje ter jim omogočimo varnejši dostop do avtobusa.

Potrebno bi bilo izpeljati manjše planiranje in postavitev postaje in/ali zaris talnih označb rumene barve, ki nakazujejo avtobusno postajališče.

Na že obstoječi lokaciji KO 2617 s parcelno št. 2264/7 (javno dobro)

Nova postaja bi stala v KO 2617 s parcelno št. 2260 v lasti MOK ali na parcelni št. 543/1 v lasti agrarne skupnosti Hrastovlje.

V najkrajšem možnem času v letih 2021 in 2022.

Zagotovili bi večjo varnost šolskih otrok in ostalih.

Vsebina Znesek z DDV
postavitev in dobava avtobusne postaje5500
postavitev in dobava avtobusne postaje5500
zaris talnih označb BUS500
Skupaj 11500

Vrednost projekta

15000 €

Komisija je ocenila, da je vrednost predlaganega posega 15.000 €, zato je modificirala vrednost. Projekt se umesti na glasovanje.