Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Identičen predlog je oddan dvakrat zato se eden izloči.

Fitnes na prostem / Street workout DEKANI

Jan Gregorič  –  25. 06. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog prispeva oz. spodbuja zdrav način življenja mladih kot starejših občanov Dekanov. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam fitnes na prostem. Omenjene naprave omogočajo vadbo na prostem, kjer se uporabniki le teh lahko fizično ojačajo, mentalno sprostijo, zaužijejo D vitamina ( sonce ) in tako poskrbijo za zdrav način življenja ter dobro počutje. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

FAZA 1 : Ogled območja (npr. park v Dekanih pri cerkvi -  ) 

FAZA 2: Določitev kje bi bilo najbolj primerno za postavitev omenjenih naprav.

FAZA 3: Ureditev in priprava prostora kjer bi bile naprave postavljene.

FAZA 4: Postavitev naprav.

FAZA 5: Otvoritev naprav / parka.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel po glasovanju oz. potrditvi le tega ali pa leta 2020/2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Spremenil bi se način življenja mladih kot tudi starejših ( ukvarjanje s športom).Mladi bi svoj višek enerigije vložili v športno aktivnost namestno v slabe navade. 

Predvideni stroški predlaganega projekta