Participativni proračun

Sprehajalna Učna pot Žusterna

igor čurin  –  12. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po končani ureditvi hudourniške struge in brežin je potrebno urediti dostopne stopnice in mesta za postanek v čudovitem gaju

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev dostopnih stopnic z strani Markovca in Žusterne iz lesenega materiala (varianta železniški pragovi) in uporaba kamnitih skril ki se tam nahajajo za tlakovanje dveh počivalnih točk kjer bi postavili klopce in leseno mizo...označitev rastlin in dreves ki tam rastejo (stoletni hrast)...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izdelati enostaven projekt za stopnice in počivališča v sodelovanju z lokalno krajevno skupnostjo, pridobit oceno investicije in izbrati najugodnejsega izvajalca

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Hudourniska pot Markovec - Žusterna

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pridobili bi družabni prostor v zelenem gaju za krajane in Učno pot za vrtčevske ter osnovnošolske otroke 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.