Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Sprehajalna Učna pot Žusterna

igor čurin  –  12. 07. 2020  –  Območje 1

Po končani ureditvi hudourniške struge in brežin je potrebno urediti dostopne stopnice in mesta za postanek v čudovitem gaju

Postavitev dostopnih stopnic z strani Markovca in Žusterne iz lesenega materiala (varianta železniški pragovi) in uporaba kamnitih skril ki se tam nahajajo za tlakovanje dveh počivalnih točk kjer bi postavili klopce in leseno mizo...označitev rastlin in dreves ki tam rastejo (stoletni hrast)...

Izdelati enostaven projekt za stopnice in počivališča v sodelovanju z lokalno krajevno skupnostjo, pridobit oceno investicije in izbrati najugodnejsega izvajalca

Hudourniska pot Markovec - Žusterna

Pomlad 2021

Pridobili bi družabni prostor v zelenem gaju za krajane in Učno pot za vrtčevske ter osnovnošolske otroke 

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.