Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

"Zjoga-balin plac" v Hrastovljah

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 6
zjoga_naslovna.jpg
zjoga_naslovna.jpg

V Hrastovljah imamo že precej dotrajano balinarsko stezo t.i. "zjoga-balin plac", ki potrebuje osvežitev.

Osvežitev oz. manjša renovacija že obstoječe balinarske steze. 

Vaščani so se ob nedeljah dobivali na "zjogi", kjer so se družili, športno udejstvovali in tako izboljševali medosebne odnose. 

Na prenovljenem balinarskem igrišču bi tako druženje ponovno zaživelo. 

Balinarsko igrišče je že betonirano, potreben bi bil nov nanos drobnega peska cca. 1,5cm do 2cm. Ob stezi je manjša betonirana tribuna, katero bi se obleklo v tropski les, ki je odporen na vremenske pojave. Okoli igrišča je potrebna postavitev nove ograje cca. 2m višine in izgradnja manjšega nadstreška. Potrebni so tudi pripomočki za vzdrževanje in urejanje balinarske steze (analogni semafor za štetje rezultatov, mreža za ravnanje peska na stezi, ipd.).

V k.o. Hrastovlje 2617, na zemljišču s parcelno št. 1689/2 v lasti agrarne skupnosti Hrastovlje. 

Za projekt je pridobljeno soglasje lastnika parcele, agrarne skupnosti Hrastovlje. 

V letih 2021/2022.

Dotrajana steza za balinanje bi tako bila ponovno središče zbiranja in druženja.

Vsebina Znesek z DDV
pesek1000
vzdržljiv les3000
ograja3000
nadstrešek1500
Skupaj 8500

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 15.000 € in ustrezno prilagodila predlog.