Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Preplastitev cestišča v Novi ulici št. 4 in 6

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 1
Nova ulica 4 - cestišče
Nova ulica 4 - cestišče

Preplatitev - asfaltiranje je nujno potrebna zaradi slabega stanja cestišča, ki je nastala po zadnjem prekopavanju ob polaganju optičnega kabla pred mnogimi leti in zaradi dotrajanosti.

Predlagam obnovo - ureditev cestišča v Novi ulici številka 4 in 6 ( slepa ulica) na način, kot je to bilo izvedeno pred nekaj leti v sosednji Jenkovi ulici. Hkrati bi bilo potrebno namestiti javno razsvetljavo, ker je ulica ponoči v temi in je hoja po njej nevarna. Predlagam nizko javno razsvetljavo, kot je bila nameščena po ulicah v naselju Olmo.

Potrebno bi bilo odstraniti dotrajan, poškodovan asfalt, ker se je od leta 1959, ko je bila ulica zgrajena, pri raznih popravilih plasti asfalta samo nanašalo na prejšnje. Urediti bi bilo potrebno kanal za meteorne vode ob cestišču in cestišče ponovno preplastiti - asfaltirati.

Predlagam še namestitev nekaj nizkih svetilk javne razsvetljave.

Projekt bi se izvajal na naslovu:

Nova ulica 4 in 6

6000 Koper.

Projekt naj se izvede takoj, ko bo mogoče.

Po izvedni projekta se bo vzpostavilo normalno stanje, ki je primerno za življenje v urbanem okolju leta 2020.