Participativni proračun

Pokopališče Boršt

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dostopna cesta iz glavne ceste do starega dela pokopališča je v obupnem stanju(betonska površina je uničena) . Na novem delu pokopališča je mrtvaška vežica , ki ni povezana s trdo podlago(cesto) s starim delom pokopališča.Transport pokojnika, se vrši preko travnika, kar ni že v suhem vremenu prijetno , v mokrem vremenu pa je še posebej neprijetno in težavno.Pokopališče je za vasi Boršt in Glem .

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo obnovo obstoječe dostopne poti do starega dela pokopališča in povezavo mrliške vežice in novega dela pokopališča s starim pokopališčem .

Bistvo predloga, je da naše pokojnike pospremimo na njihovo zadnjo pot po koliko toliko narmalni poti , ne pa da voziček s krsto poskakuje in še tako oteži svojcem sam dogodek.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je odstranitev starega betona na dostopni poti in ga zamenjati z novim (lahko asfalt) in izdelav povezovalne poti med starim in novim delom pokopališča (utrditev poti in betoniranje ali asfaltiranje) .

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvedel na pokopališču Svetega Lazarja v Borštu .

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede v čimkrajšem roku, obvezno pa pred naslednjimi volitvami .

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljašal bi se dostop do pokopališča in sama izvedba pogrebov na tem pokopališču.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

12000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 12.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.