Participativni proračun

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

LUKINI - UREDITEV VARNE POTI DO AVTOBUSNE POSTAJE

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Skozi vas Lukini poteka zelo prometna cesta, katera nima pločnika, ter s tem predstavlja veliko nevarnost za pešce, zlasti za stanovalce ob cesti.

Menimo, da bi z ureditvijo vzporedne potke rešili varnostni problem naših šolskih otrok.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost pešcev.

Predvideni stroški predlaganega projekta