Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

LUKINI - UREDITEV VARNE POTI DO AVTOBUSNE POSTAJE

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 5

Skozi vas Lukini poteka zelo prometna cesta, katera nima pločnika, ter s tem predstavlja veliko nevarnost za pešce, zlasti za stanovalce ob cesti.

Menimo, da bi z ureditvijo vzporedne potke rešili varnostni problem naših šolskih otrok.

V letu 2021

Izboljšala bi se varnost pešcev.