Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Pot za pešce in kolesarje Stara Šalara Ford Nova - Bošamarinska cesta

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 1

Predlagam ureditev poti za pešce in kolesarje, zato da bi ta pot služila naselju Stara Šalara kot varna povezava s centrom mesta Koper. Glavna Šmarska cesta je zelo obremenjena in nevarna za občane, ki bi želeli peš dostopati do centra mesta. V poletnih sezonah zaradi velike gneče na cesti je celo onemogočan dostop reševalcem v primeru nujne zdravniške pomoči do naselja. Čeprav je naselje Stara Šalara oddaljeno od navezave na Bošamarinsko-Grinjansko cesto le 800 metrov, teh 800 metrov dejansko onemogoča socialno življenje stanovalcem. Otrokom onemogoča druženje, da bi sami s kolesom obiskali vrstnike, starejšim občanom, kateri nimajo vozniškega izpita pa onemogoča varen dostop do lekarne, zdravnika in trgovin. Na tem odseku je bilo že nekaj nesreč in sama cesta je smrtno nevarna za pešce in kolesarje (otroci na poti v šolo).  

Ker je glavna Šmarska cesta v državni lasti in je skoraj nemogoče urediti pločnik, bi lahko uredili pot med naseljem Stara Šalara pri Ford Novi do priključka na cesto, ki pelje na Bošamarin-Grinjan. Predlagam ureditev zaledne poti, katera že poteka po občinski cesti, a v naravi predstavlja kolovoz. Ob deževnem vremenu je praktično neuporabna. S to potjo bodo prebivalci naselja Stara Šalara pridobili možnost varnega dostopa do centra mesta Koper. 

Potrebno bi bilo asfaltirati ali betonirati cca. 800 dolžinskih metrov poti.

Projekt bi se izvedel gledano od naselja Stara Šalara-Ford Nova proti Kopru po desni strani Šmarske ceste preko reke Pjažentin. Pot seka Območje 1 in Območje 2.

Projekt naj se izvede takoj, ko bo mogoče, da se izkoristi še možnost ureditve v prihajajočem šolskem letu.

Prebivalci naselja Stara Šalara bi pridobili na prometni varnosti, socialnem življenju, uredila bi se urbana okolica in možnost nadaljnje povezave z naseljem Paderna.