Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog se izloči iz glasovanja saj predlagana ureditev že obstaja.

čisti koper

LINO PERTIČ  –  12. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

poostriti nadzor  redarjev v mestnem jedru KOPRA živali -posebej psi ki vsak vogal v mestnem jedru izkoristijo za malo ali veliko potrebo. V poletnih časih ,ko je temperatura visoka se širi neznosen smrad in večja verjetnost nalezljivih bolezni.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

REDARJEM DATI NAVODILA Z VSEMI POOBLASTILI ZA PREPREČEVANJE TEGA ZLA .

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

-

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Z KONKRETNIM OBČINSKIM DEKRETOM IN KAZNIMI

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

PREDVSEM V POLETJU IN SPOMLADI

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

MARSIKA, ČISTEJŠO IN ZDRAVO MESTO

Predvideni stroški predlaganega projekta