Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ureditev dostopne poti v Škocjanu

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 2
dostopna_pot_3956_ko_Bertoki.jpg
dostopna_pot_3956_ko_Bertoki.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dostopna pot do hiš je gramozna in v slabem stanju. Ob večjih nalivih voda dere iz hriba  in močno razrije pot. Doslej smo jo vedno vzdrževali sami, na lastne stroške, le enkrat nam je KS Škocjan dobavila gramoz, ki smo ga nasuli sami. Vsi ti napori so učinkoviti do prvega naslednjega večjega dežja,zato je potrebna trajnejša rešitev.Dostopna pot je za 3 stanovanjske objekte, ki so tu že več kot 100 let in kjer živi 16 prebivalcev, od tega 6 mladoletnih otrok. Menimo, da je čas, da se uredi varno in dostojno pot, primerno razvitosti MO Koper.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev odvodnjavanja in asfaltiranje dela javne poti s parcelno številko 3956/0 k.o. Bertoki, v dolžini cca 80 m.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ureditev odvodnjavanja in bankin ter asfaltiranje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del javne poti s parcelno številko 3956/0 k.o. Bertoki (označeno z rdečo barvo na priloženi skici).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

do jeseni 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pot bi bila urejena trajno, s tem bi bila izboljšana kvaliteta bivanja in prometna varnost, predvsem otrok. Poleg tega se ne bi več dvigoval prah, ki ga stanovalci vdihavajo, saj se nabira na in v objektih ter avtomobilih in na perilu.

Predvideni stroški predlaganega projekta