Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga ne dosega minimalne zahtevane vrednosti vrednost 5.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

postavitev ležečega policaja in ogledala Prade, Cesta VI in VIII

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Zaradi večjega prometa in ceste, ki je speljana v ovikek, obstaja velika nevarnost prometne nesreče, ker ni omejitev in je zelo slaba preglednost, veliko otrok pa se vozi s kolesi in motorji

Postavitev ležečega policaja in ogledala Prade, Cesta VI ib VIII pred ovinkom z obeh strani.

Umiritev prometa in večja preglednost.

 

Z gradbenimi posegi in postavitijo ogledala in opozorilnih tabel. 

Prade, Cesta VI in VIII

čimprej.

Prometna varnost.