Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga ne dosega minimalne zahtevane vrednosti vrednost 5.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

postavitev ležečega policaja in ogledala Prade, Cesta VI in VIII

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi večjega prometa in ceste, ki je speljana v ovikek, obstaja velika nevarnost prometne nesreče, ker ni omejitev in je zelo slaba preglednost, veliko otrok pa se vozi s kolesi in motorji

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev ležečega policaja in ogledala Prade, Cesta VI ib VIII pred ovinkom z obeh strani.

Umiritev prometa in večja preglednost.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z gradbenimi posegi in postavitijo ogledala in opozorilnih tabel. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prade, Cesta VI in VIII

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čimprej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prometna varnost.

Predvideni stroški predlaganega projekta