Participativni proračun

Projektov ni več mogoče oddajati. Zdaj so v fazi pregleda.

ureditev meteorne vode Prade, Cesta VI in VIII

Anonimno oddan predlog  –  12. 07. 2020  –  Območje 4

Težave z meteorno vodo zaradi izgradnje novih hiš in neurejenega odvodnjavanja ter poplavljanje objektov in dvorišč. 

Ureditev toka meteornih vod po javni cesti. 

Z gradbenimi posegi in ureditvijo odvodnjavanja po cesti. 

Prade, Cesta VI in VIII.

2020, 2021

Preprečitev poplav dvorišč in povzročanje škode na objektih.