Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj je predlog v nasprotju z obstoječimi načrti za območje. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Javni spust za manjše čolne

Davide Ernestini  –  12. 07. 2020  –  Območje 1
dundee_ramp.jpg
dundee_ramp.jpg

Koper je obmorsko mesto, Slovenija pa se rada deklarira za pomorsko državo. 

Poslušamo in beremo o pomanjkanju privezov za plovila, vseeno pa na naši – res kratki – a kdor z malim ni zadovoljen… - občinski obali nimamo prosto dostopne drče za spust čolnov v morje. Opuščena drča na Moletu je ostanek nekega obdobja, ko ni bilo takega prometa, z ureditvijo pešpoti pa je dokončno izgubila svoj namen. 

Menim, da bi lahko na območju med staro Semedelsko cesto, ustjem in mandračem Badaševica in kopališčem Žusterna našli 15 metrov obale, ki bi se namenila za grajen spust v vodo - drčo za manjše čolne. V mislih imam čolne dolžine do 5-6 metrov, katerih lastništvo in/ali uporaba bi lahko bili nekaj samoumevnega za prebivalca Kopra.

Predlagam, da se na območju med staro Semedelsko cesto, ustjem in mandračem Badaševica in kopališčem Žusterna določi območje za vgradnjo betonskih predizdelanih plošč, ki naj služijo kot drča za spust in dvig plovil v/iz vode.

Predlagam, da se za uporabo take občinske drče izda letne in večletne abonmaje, ki bi tako lahko delno sofinancirali zaključno izvedbo in nadaljnje vzdrževanje objekta.

V sklopu obstoječih del na tem območju vključiti postopke projektiranja objekta, vgradnjo ustreznih materialov proti eroziji, z upoštevanjem varovanja okolja. 

Smisel je s čim blažjim posegom v okolje dvigniti kvaliteto bivanja za prebivalce mesta. 

Območje med staro Semedelsko cesto, sedaj promenado in kopališčem Žusterna.

V letih 2021-2022

Povprečni Koprčan se bo vsekakor počutil bolj povezan z morjem, ravno tako bo nekaterim olajšalo odločitev za lastništvo plovila. S tem bomo postali res obmorsko mesto, zmanjšal se bo pritisk na komunalne priveze, prebivalci bodo dobili možnost pobega s kopenske gneče.