Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Iz predloga ni mogoče razbrati specifik predloga na podlagi katerih bi lahko ovrednotili predlog, zato se izloči iz glasovanja.

Varmost kr smarje gazon

Rajko Trunkl  –  12. 07. 2020  –  Območje 1

Povecan promet  in novogradnje kar  dopusca  mestna obcina ogroza varnost krajanov. Do sedaj je ze prislo do nesrec ki pa  na sreco niso zahtevali smrtnih zrtev.

Urefitev plocnika na citiranem odseku bo zagotovila  varnost krajanov.

Odkup zemljisca in gradnja plocnika.

Na citiranem odseku.

Cimprej

Varnost krajanov za  katero dosedaj ni poskrbela mestna obcina.

Vsebina Znesek z DDV
20000eur
Skupaj 20000