Participativni proračun

Čežarji: Rekreativna Pot Elvire Vatovec

Nataša  –  13. 07. 2020  –  Območje 4
Pot Elvire Vatovec
Pot Elvire Vatovec

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Iz pozabe želimo obuditi pot, ki poteka stran od prometnega vrveža in je včasih povezovala Čežarje in Dekane. Želimo jo postaviti na zemljevid rekreativnih in tematskih poti v koprskem podeželju. Pot Elvire Vatovec namreč poteka po pobočju Čežarjev in se nadaljuje na obstoječo kolesarsko pot ob reki Rižani, kjer so včasih stali mlini, ter dalje na Parenzano. Ime je dobila po partizanski učiteljici, ubiti med 2. svetovno vojno, ki je svoj dom imela v Čežarjih, na začetku poti. Po njej nosi ime tudi osnovna šola v Pradah in podružnica Sv. Antonu ter Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev in označitev obstoječe poti kot rekreativno pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagamo da se:

- počisti robido in grmovje, ki se zarašča in ovira prehodnost,

- utrdi in tlakuje z istrskim kamnom na 4-ih delih v dolžini približno 10 m, kjer je posebej izpostavljena meteornim vodam,

- poravna celotno traso s tamponom,

- uvrsti med tematske poti: https://www.koper.si/sl/dozivetja/izberi-svoj-koper/tematske-poti/,

- uredi redno, vsaj pomladno vzdrževanje poti - košnjo oz. rezanje robide in grmovja.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na parceli št. 5560 k.o. Bertoki, na kateri je MOK začasni upravljalec.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagamo izvedbo v letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Na ta način bi pridobili novo rekreativno pot, ki se nadaljuje proti Dekanom, Bertokom, Pobegom ali Sv. Antonu, urejen dostop do lastniških parcel in urejeno intervencijsko pot za čiščenje daljnovoda in gasilce. Doprinesli bi k prepoznavnosti Čežarjev in njihove okolice ter iz pozabe obudili njegovo predvojno in medvojno zgodovino.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.