Participativni proračun

Bertoki - Sv. Anton: utripajoči "čustvenčki" in postajališča z imeni postaj

Nataša  –  13. 07. 2020  –  Območje 4
čustvenčki1.JPG
čustvenčki1.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Glavna cesta Koper - Bertoki - Sv. Anton omogoča zaradi svoje širine hitrosti vožnje, ki presegajo omejitve v naseljih o njej. S projektom bi želeli voznike opozoriti na zmanjšanje in prilagoditev hitrosti vožnje, še posebej pred avtobusnimi postajališči. Obenem bi radi omogočili najmlajšim učencem osnovnih šol in tujcem, ki se v naše kraje pripeljejo z avtobusom ter vsem potnikom lažjo orientacijo in prepoznavanja postaj na katerih izstopajo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev 11 utripajočih "čustvenčkov", kakršen je pred krožiščem v Pradah, in enotno označitev vseh postajališč v KS Bertoki, Pobegi - Čežarji in Sv. Anton s tablami z imenom postaje na nadstrešnicah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je postaviti utripajoče "čustvenčke" pred avtobusnimi postajališči

1. Sveti Mihael pri Arjolu v obeh smereh

2. v Bertokih na glavni cesti pri zadružnem domu v obeh 

3. v Pobegih pri Okulodentu v obeh smereh

4. v Čežarjih v smeri proti Kopru

5. v Farančanu v obeh smereh

6. pred cerkvijo v Sv. Antonu v smeri proti Kopru

7. v Dvorih v smeri proti Kopru

in tabel (vse v istem slogu) z imeni postajališč na vse nadstrešnice postajališč KS Bertoki, Pobegi - Čežarji, Sv. Anton.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob glavni cesti v smeri Koper - Bertoki - Sv. Anton.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagamo izvedbo projekta v letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z izvedbo projekta bi se izboljšala varnost peščev, predvsem otrok, ki uporabljajo avtobus za pot v in iz šole ter prepoznavnost izstopnih postaj javnega avtobusnega prometa.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
nabava in montaža 11 utripajočih "čustvenčkov" 5500
nabava in montaža tabel z imeni postajališč na nadstrešnice5000
Skupaj 10500

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.