Participativni proračun

Obnova stare pekarne v Hrvatinih

Martin Nedoh  –  13. 07. 2020  –  Območje 3
stara_pekarna.jpg
stara_pekarna.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Stara pekarna v središču Hrvatinov je objekt, ki kar kliče po obisku. S prenovo prostorov, ki bi služili kot predstavitev zgodovine in turističnih možnosti Miljskih hribov, bi obiskovalcem nudili začetno točko obiska skupnosti, domačinom pa približali krajevno zgodovino.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebna je prenova prostora, ki bi obsegala menjavo stavbnega pohištva, pleskanje in ureditev tal ter postavitev ogrevanja. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Obnova obsega dela v objektu tako imenovane stare pekarne na naslovu Hrvatini 64.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

K projektu se lahko pristopi takoj po odobritvi financiranja ter izboru zasnove ter izvajalcev.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po potrebni prenovi objekta se bo lahko pristopilo k vsebinski zapolnitvi oziroma pripravi programa. Prostor je primeren za razstavno oziroma muzejsko postavitev, ki bi s pomočjo fotografij in ostalih predmetov iz preteklosti prikazal nekdanji vsakdan teh krajev. Prostor bi bil z ureditvijo ogrevanja primeren za izvedbo kulturnih pa tudi drugih dogodkov. S tem bi se še nadgradilo prenovo stare peči, ki se je izvedla leta 2012. S tako predstavitvijo kulturne dediščine bi turistom nudili boljšo predstavitev kraja, saj bi prostor lahko služil tudi kot informativna točka ob obisku. Bogata kulturna dediščina kraja je zagotovo še neizkoriščen potencial za privabljanje gostov, ki bodo tako spoznali tudi naravne danosti in ponudbo lokalnih ponudbnikov. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.