Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Postoj in prisluhni Rižani

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 4
Rižana
Rižana

Reka Rižana je glavni vodni vir oskrbe s pitno vodo v Slovenski Istri. Še vedno se žal premalo zavedamo njenega pomena in njene lepote, ki jo skriva v svojem toku od izvira Zvroček do izliva v naše morje. Rižana je reka, ki je v vsej svoji zgodovini sobivala z ekosistemom v njej in okoli nje. Prav je, da ji vrnemo pomen in mesto, ki ji pripada, in skrbimo za njeno vodo, strugo, bregove, ekosistem.

Predlog projekta je, da se ob reki Rižani od koče Ribiške družine Koper v smeri proti mostu pri Brtučičih namesti 4-5 klopi, kjer se bo sprehajalec ustavil in prisluhnil reki. Ob klopci pa se bo namestila tematska tabla o reki (zgodovina, kulturna, naravna dediščina, flora, favna, ozaveščanje o ravnanju z vodnimi viri in ohranjanje le-teh ...).

Okolje okrog reke Rižane je degradirano, onesnaženo, ker se ljudje premalo zavedamo pomena reke za naše okolje. Reka Rižana, ki je nekoč veljala za pomembno reko tako z vidika uporabnosti (pitna voda, mlinarstvo, kovaštvo, ribištvo, pranje perila, itd.) kot zabave (kopanje, postanki ob reki na popotniških poteh, itd.), pa je danes stisnjena med ceste, železnico, slabo čiščena in vzdrževana.

Projekt bo pripomogel k ozaveščanju prebivalstva o pomenu reke Rižane in k skrbi zanjo. Na tematskih tablah bo prikaz življenja z reko in ob reki nekoč in danes, kar bo prispevalo k večji informiranosti ljudi. Na klopcah ob tematskih tablah pa se bodo sprehajalci ustavili in uživali ob opazovanju reke in narave okoli nje, kar bo vzpostavilo boljši odnos prebivalcev do reke, njene okolice in narave nasploh.

Postavitev 4-5 klopi in ob vsaki klopi 1 tematska tabla na že utrjeni pešpoti ob reki Rižani v krajevni skupnosti Pobegi-Čežarji.

Potrebne bodo naslednje aktivnosti:

  1. Priprava besedil za tematske table
  2. Izkop temeljev, dobava in montaža klopi in tematskih tabel.

Projekt se bo izvedel ob bregu reke Rižane na že utrjeni pešpoti v krajevni skupnosti Pobegi-Čežarji na parcelah, katerih lastnik je RS, upravljalec pa Direkcija RS za vode.
Od omenjene Direkcije smo že pridobili po e-pošti dne 10.07.2020 mnenje, da je ta poseg možen. Na osnovi izkušenj s podobnim projektom v KS Dekani se takšno soglasje pridobi v roku enega meseca.

V letu 2021.

Izboljšave:

  • Višja ozaveščenost ljudi o pomenu vodnih virov.
  • Urejena sprehajalna pot ob bregu Rižane.
  • Zadovoljstvo pohodnikov, sprehajalcev, ki se bodo ob reki lahko ustavili, posedeli na klopci, brali, uživali trenutek, se napolnili z energijo ...
Vsebina Znesek z DDV
Dobava in postavitev 5 tematskih tabel 10000
Dobava in postavitev 5 klopi3500
Skupaj 13500

Vrednost projekta

13500 €