Participativni proračun

Dokončanje in asfaltiranje drugega dela parkirišča v ŠP Dekani.

Patrik Piciga  –  13. 07. 2020  –  Območje 3
Parkirišče ŠP Dekani
Parkirišče ŠP Dekani

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

MOK je pred dvema letoma uredila in asfaltirala le polovico parkirišča v ŠP Dekani, druga polovica je ostala neurejena, makadam, grobi tampon.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev in asfaltiranje še druge polovice parkirišča v ŠP Dekani. Pridobili bomo nova urejena parkirna mesta, ki jih v Dekanih primanjkuje. Parkirišče bodo lahko uporabljali vsi obiskovalci ŠP Dekani, vsi obiskovalci vasi Dekani ob raznih prireditvah in seveda vsi domačini.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Priprava in asfaltiranje drugega dela parkirišča v šp Dekani.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

ŠP Dekani, parkirišče med malim igriščem z umetno travo in asfaltnim igriščem (KS Dekani)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uredil in zaključil bi se drugi del parkirišča, grobo kamenje se tako ne bi več vsako dnevno odlagalo na cesti v novo naselje nad igrišči. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Priprava in asfaltiranje parkirišča 20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.