Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

otroško/športno igrišče Krkavče

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

ker se v zadnjih letih povečuje število otrok v vasi Krkavče bi zelo potrebovali otroško igrišče, saj se otroci igrajo praktinčno na cesti

otroci se igrajo praktično na cesti in že iz vidika varnosti je nesprejemljivo, da leta 2020 ena vas v bližini Kopra nima minimalnega igrišča, kjer bi se lahko otroci varno igrali, z žogo, kolesi, nogomet, košarko...s tem bi pridobili lepo okolje za naše otroke in predvsem za njihovo varnost pred cesto.

ker je MOK že lastnik parcele v Krkavčah, bi bilo potrebno samo zgraditi igrišče z ograjo, postaviti gole ali koše.

v vasi poleg gasilskega doma

lepo bi bilo čimprej

Pomembna je seveda varnost otrok in varen prostor, kjer bi se otroci vseh srtarosti lahko mirno igrali