Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

otroško/športno igrišče Krkavče

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

ker se v zadnjih letih povečuje število otrok v vasi Krkavče bi zelo potrebovali otroško igrišče, saj se otroci igrajo praktinčno na cesti

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

otroci se igrajo praktično na cesti in že iz vidika varnosti je nesprejemljivo, da leta 2020 ena vas v bližini Kopra nima minimalnega igrišča, kjer bi se lahko otroci varno igrali, z žogo, kolesi, nogomet, košarko...s tem bi pridobili lepo okolje za naše otroke in predvsem za njihovo varnost pred cesto.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

ker je MOK že lastnik parcele v Krkavčah, bi bilo potrebno samo zgraditi igrišče z ograjo, postaviti gole ali koše.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v vasi poleg gasilskega doma

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

lepo bi bilo čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pomembna je seveda varnost otrok in varen prostor, kjer bi se otroci vseh srtarosti lahko mirno igrali

Predvideni stroški predlaganega projekta