Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

VAŠKI DOM SOCERB

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 6
Primer montažnega objekta vaškega doma.jpg
Primer montažnega objekta vaškega doma.jpg

V vasi Socerb ni skupnega prostora za potrebe sestankov, druženja in zbiranja v zaprtem prostoru. Razne sestanke, srečanja, posvete in druge oblike medsebojnega sodelovanja moramo organizirati po hišah vaščanov ali če omogoča lepo vreme na prostem sredi vasi. S tem ciljem se že vrsto let trudimo za ponovno postavitev vaškega doma na že predvideni parceli, kjer je pred leti že stal vaški dom in bil med II. sv. vojno požgan (2.10.1943). Na tem mestu sedaj stoji že nov temelj. S tem bi prodobili prostor za ta druženja in kjer bi lahko vzpostavili info točko ali prostor za razna predavanja v sklopu ekskurzij učencev, dijakov in študentov.

Predlagamo, da se na podlagi že pridobljenega mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, uredi potrebna dokumentacija in prične gradnja vaškega doma na že predvideni lokaciji, kjer je dom že stal.

Na podlagi mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, pridobiti vso potrebno dokumentacijo in pričeti z gradnjo ali postavitvijo montažnega objekta.

Vaški dom bi postavili na predvideni lokaciji, kjer je dom že stal, parcelna št. *90, k.o. Socerb.

V obdobju 2021-2022.

Vaščani bi po večletnih prizadevanjih, ponovne gradnje vaškega doma, in po že postavljenih temeljih, končno ponovno dobili skupni prostor - vaški dom Socerb. S tem bi pridobili skupen prostor za izvedbo sestankov in srečanj. V domu bi lahko postavili info točko, prodajo razglednic, predstavitev življenja v naših krajih in promoviranje območja. V domu bi lahko bila tudi organizirana manjša predavanja za učence, dijake in študente, ki prihajajo na kraški rob v sklopu ekskurzij in terenski vaj.