Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ureditev parkirišča pod vasjo Župančiči

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 2
zupancici2.jpg
zupancici2.jpg

Pod vasjo Župančiči je neurejeno makadamsko parkirišče. 

S projektom se predlaga ureditev parkirišča z dvema pomembnejšima elementoma projekta: (1) asfaltacija podlage in (2) ureditev ekološkega otoka. Na parkirišču se postavi turistično informacijsko tablo s podatki o suhozidni gradnji in terasirani pokrajini.

Asfaltacija se izvede na celotni površini parkirišča (cca 250 m2).

Ekološki otok se uredi s postavitvijo zidov okrog ekološkega otoka. Zidove se izvede v tehniki suhega zidu, ki je značilen za obravnavano območje (območje je pod kulturno zaščito).

Za realizacijo projekta se izvede:

1. prenos lastništva parcele 1552/2 ko Pomjan z RS na MOK

2. izdelava PZI

3. priprava vsebine za info tablo

4. izbor izvajalca in izgradnja

Projekt se izvede na parceli 1552/2 ko Pomjan.

2021: pridobitev lastništva zemljišča od RS (neodplačen prenos preko Sklada kmetijskih zemljišč)

2021: priprava vsebine info table

2022: izvedba projekta

S projektom vzpostavljamo urejeno vstopno točko v Župančiče. Na sami lokaciji pridobimo urejena parkirna mesta in urbanistično urejeno točko, ki lahko služi kot vstopna točka v vas in kot pomembna točka za turizem. Zato točko opremimo tudi s turistično informacijsko tablo, ki prikazuje osnovne informacije o suhem zidu in terasirani pokrajini.

Vsebina Znesek z DDV
asfaltacija (250 m2 x 40 eur/m2) 10000
izgradnja eko otoka (suhi zid, 20 m2 x 350 eur/m2)7000
izdelava PZI1600
izdelava in montaža info table1300
Skupaj 19900