Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Ureditev parkirišča pod vasjo Župančiči

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 2
zupancici2.jpg
zupancici2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pod vasjo Župančiči je neurejeno makadamsko parkirišče. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

S projektom se predlaga ureditev parkirišča z dvema pomembnejšima elementoma projekta: (1) asfaltacija podlage in (2) ureditev ekološkega otoka. Na parkirišču se postavi turistično informacijsko tablo s podatki o suhozidni gradnji in terasirani pokrajini.

Asfaltacija se izvede na celotni površini parkirišča (cca 250 m2).

Ekološki otok se uredi s postavitvijo zidov okrog ekološkega otoka. Zidove se izvede v tehniki suhega zidu, ki je značilen za obravnavano območje (območje je pod kulturno zaščito).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za realizacijo projekta se izvede:

1. prenos lastništva parcele 1552/2 ko Pomjan z RS na MOK

2. izdelava PZI

3. priprava vsebine za info tablo

4. izbor izvajalca in izgradnja

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvede na parceli 1552/2 ko Pomjan.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021: pridobitev lastništva zemljišča od RS (neodplačen prenos preko Sklada kmetijskih zemljišč)

2021: priprava vsebine info table

2022: izvedba projekta

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S projektom vzpostavljamo urejeno vstopno točko v Župančiče. Na sami lokaciji pridobimo urejena parkirna mesta in urbanistično urejeno točko, ki lahko služi kot vstopna točka v vas in kot pomembna točka za turizem. Zato točko opremimo tudi s turistično informacijsko tablo, ki prikazuje osnovne informacije o suhem zidu in terasirani pokrajini.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
asfaltacija (250 m2 x 40 eur/m2) 10000
izgradnja eko otoka (suhi zid, 20 m2 x 350 eur/m2)7000
izdelava PZI1600
izdelava in montaža info table1300
Skupaj 19900