Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Truške: ureditev prostorov vaške skupnosti v Stari šoli in igrišč

Katarina Muha  –  13. 07. 2020  –  Območje 5
Truške igrišče
Truške igrišče

Vaščani, natančneje Turistično društvo Truške upravlja s skupnimi prostori v t. i. Stari šoli (dva večnamenska prostora, kuhinja, pisarna, sanitarije), ob šoli je betonsko igrišče z goli in koši. Prostore smo ves čas urejali in vzdrževali člani društva in drugi vaščani deloma s sredstvi KS Marezige, deloma pa tudi z lastnimi sredstvi, predvsem zato, da omogočimo ustrezno okolje za druženje in izvedbo različnih dogodkov za vaščane (npr. fešta z njoki, čistilna akcija, briškolada in mora, božično druženje, letni kino ipd.). Kljub naporom pa prostori potrebujejo dodatno vzdrževanje in nadgradnjo, da jih bo mogoče ustrezno koristiti. Preko KS Marezige smo kupili tudi lesena otroška igrala, ki jih je treba obnoviti in postaviti. S sredstvi participativnega proračuna želimo urediti notranje prostore in igrišče, da bomo imeli vaščani Trušk in tudi okoliških vasi boljše in varnejše pogoje za druženje in rekreacijo.

Urediti želimo sanitarije s tremi novimi školjkami in kotlički (moški in ženski WC). Nabaviti želimo nekaj pripomočkov za uporabo notranjih prostorov (loparji za namizni tenis, gasilski kompleti) in žog za uporabo na igrišču. Na zunanjem dvorišču želimo postaviti betonsko korito z odcejalnikom in pipo ter zunanji plinski žar. Na igrišču je treba obnoviti zaris talnih oznak. Potrebujemo tudi material za obnovo lesenih igral in njihovo postavitev za igriščem (parcela v lasti MOK). Nabaviti želimo 2 vrtni klopi za postavitev ob igralih. Zaradi lažjega in boljšega obveščanja vaščanov želimo nabaviti računalnik z modemom in tiskalnik za pisarno, ki bi bil na razpolago tudi vaščanom, ki sicer nimajo dostopa do komunikacijske tehnologije. S projektom želimo predvsem nabaviti material in opremo, za izvedbo bomo poskrbeli vaščani sami. Izjemi sta montaža v sanitarijah in izris talnih oznak na igrišču, ki morata biti strokovno izvedeni deli.

V okviru projekta predlagamo nabavo opreme in materiala, kot je razvidno iz točke 8 (opomba: ne morem dodati postavk v točko 8, zato prilagam datoteko z razrezom stroškov). Montažo v sanitarijah naj opravi vodoinstalatersko podjetje ali podjetje, ki se ukvarja z vgradnjo kopalniške opreme, izris talnih oznak na igrišču pa za to usposobljeno podjetje (npr. Alpin – Iztok Kogelnik s. p.).

Stara šola, Truške 1, Marezge – v notranjih prostorih, na severovzhodnem dvorišču, ob igrišču. Vse parcele so v lasti MOK (parcelne številke: 5388 - šola; 1141/1, 1139/1 in 1139/2 - igrišče).

Projekt želimo v celoti izvesti najkasneje do maja 2021 (barvanje talnih oznak na igrišču, metrial za obnovo in postavitev igral, betonsko korito, pipa in žar. Dobrodošlo pa bi bilo, če bi se dobava in montaža sanitatarne opreme izvedla do novembra 2020, prav tako tudi dobava ostale opreme, saj bi jo lahko uporabljali že jeseni 2020 in pozimi 2021.

Izboljšana infrastruktura bi pomenila večjo varnost in dodatne možnosti za vse generacije vaščanov za koriščenje skupnih prostorov in skupno druženje. Objekte, predvsem igrišče, že zdaj koristijo tudi vaščani bližnjih vasi. Ker otroškega igrišča v sosednjih vaseh ni (najbližje v Marezigah oz. staro igrišče v Borštu), bi bila to pomembna pridobitev za vasi Truške, Zabavlje, Trsek.

Vrednost projekta

7110 €