Participativni proračun

Srgaši - asfaltiranje dela makadamske ceste proti Fontani

Patricija Grižon  –  13. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Javna poljska cesta vodi do družinske hiše in do starega vodnega vira Fontana.

Makadamska cesta je dolga cca 300m, ob deževjih je vedno poplavljena, ker se nanjo steka voda iz glavne ceste. Stanovalci hiše (Srgaši 27), do katere ta cesta vodi, morajo vedno po vsakem deževju cesto na lastno pest popravljati in dovažati tampon.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje dela ceste, od glavne ceste proti hiši št. 27, dokler je sredstev.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Asfaltirati, urediti odvodnjavanje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal na javni površini na parceli 1318/4.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci na št. 27 in ostali vaščani, ki imajo tukaj njive ali gredo po vodo na izvir Fontana, bi imeli lepšo pot in manj problemov po deževjih.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.