Participativni proračun

Tradicionalni kamniti suhogradni podporni zid - spodnji kal v Kastelcu

Nejc Trušnovec  –  13. 07. 2020  –  Območje 6
Lokacija_zidu_ob_kalu.jpg
Lokacija_zidu_ob_kalu.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Star podporni zid ob spodnjem kalu  v vasi Kastelec se podira. Njegovo sanacijo bomo naredili na tradicionalen način, s suhozidno gradnjo iz peščenjaka. Z njim se bo preprečil zdrs nabrežine v kal in se s tem zagotovil obstoj kala tudi za prihodnje generacije. 

Spodnji kal v Kastelcu se nahaja v neposredni bližini vasi na pogosto obiskani pohodniško-planinski poti od Ospa proti Kastelcu in je priljubljena točka tako za domačine, kot tudi druge mimoidoče, v objemu posebnega varstvenega območja Natura 2000. Z Zavodom RS za varstvo narave smo ob kalu že uredili novo informativno tablo, redno ga čistimo ter obnavljamo in s tem ohranjamo kulturno-zgodovinsko podobo naše vasi, istočasno pa seveda omogočamo obstoj pomembnih prostoživečih vrst, ki so vezane na te edine stoječe površinske vodne vire na Kraškem robu.

Zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti v zadnjih desetletjih so se na Kraškem robu in seveda tudi ostali širši okolici številni kali opustili in s tem neposredno ogrozili dolgoročno ohranitev prostoživečih vrst, ki so vezane na ta tip habitata, ki ga upravičeno smatramo za vročo točko biotske raznovrstnosti. Zaradi tega je izrednega pomena, da se kal ohrani tudi za prihodnje generacije in še naprej nudi točko, kjer se med drugim izvajajo tudi učne delavnice za šolajočo mladino in kjer se bodo vaški otroci še naprej igrali ob vodi in se srečevali z naravo. 

Kal se nahaja pod nabrežino, ki jo je nekoč podpiral zid grajen na suhozidni način iz peščenjakovih blokov. Ta zid se podira, zato je potrebna celotna sanacija tega podpornega zidu. Predlaga se izdelava podpornega zidu na tradicionalen suhozidni način, ki kot tak obuja stare, tradicionalne metode gradnje zidov naših krajev. Tak tip zidov so nadomestili neprimerni moderni načini gradnje zanje, ki ne spadajo v ta kulturni okoliš in ne nudijo potrebno kulturnovarstveno funkcijo kalu in okolici. V vasi smo z licenciranimi izvajalci že izvedli dve sanaciji podpornih zidov z suhozidno gradnjo in imamo s tem že nekaj predhodnih dobrih praks in izkušenj. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo sanacijo podpornega zidu ob spodnjem kalu v vasi Kastelec zaradi njegovega podiranja in sicer na tradicionalen način s suhozidno gradnjo iz peščenjaka.

Stari podporni zid bomo obnovili s peščenjaki v zuhozidni gradnji v dolžini 12m in višini 2m.  Nov podporni zid bo utrdil nabrežino in preprečil, da se bo ta posedla vanj.   

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. Teren se bo očistil in izkopal temelj za zid.

2. Izkop temelja s kopačem + prevoz kopača. 

3. Priprava 25m3 kamna peščenjaka ter prevoz na lokacijo.

4. Delo - izgradnja podpornega zidu na stari, tradicionalen način (suhogradnja).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Kastelec pri spodnjem kalu - ob njegovi brežini na parceli 3075/1 k.o. Socerb.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V proračunskem letu 2022/22 in sicer v sušnem obdobju. Čas trajanja del do 14 dni.  

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Saniral se bo stari dotrajani zid, ki se je v veliki meri zaradi posedanja nabrežine že porušil. 

Preprečilo se bo posedanje nabrežine v kal.

Kal se bo ohranil tudi za prihodnje generacije.

Tradicionalna suhozidna gradnja s peščenjakovimi bloki bo nudila potrebno in primerno kulturnovarstveno funkcijo kalu. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

15000 €