Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelj lahko pridobi iz javnih razpisov MOK. Kot tak ni v skladu s kriteriji za veljavne predloge v participativnem proračunu. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Etno,Jazz poletni večeri z osvežujočimi okusi domačega sladoleda

Anonimno oddan predlog  –  13. 07. 2020  –  Območje 6
Etno_Jazz.jpg
Etno_Jazz.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Projekt, da se prebudi, osveži Kraški rob.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Večdnevni koncerti Etno in Jazz muzike ali od junija do septembra posamezni koncerti. Poleg ponudba domačega sladoleda, lahko tudi okoliškega gina.

Tako malo uživaš ob muziki in prijetnih okusih, še koga srečaš, to je to.

Prav bi bilo ravnati odgovorno - ločeni odpadki, papirnati kozarci za večkratno rabo, kakis...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pri izvedbi lahko pomagajo prostovoljci Park Istra, ki živijo na teh koncih in radi priskočijo na pomoč.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pri gradu Socerb par. št.1150/46,

nad vasjo Kastelec par,št.1993/3,

v vasi Kastelec pod lipami par.št.3079/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Poleti 2021,2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta