Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga, če se upošteva vsa zakonska določila, ki sledijo postavitvi takšnega posega, presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Montažni bazen

kastelec2020  –  13. 07. 2020  –  Območje 6
Kastelec2021.jpg
Kastelec2021.jpg

Zakaj ta predlog?

V vasi Kastelec se je demografska slika prebivalcev zalo pomladila, saj imamo zelo veliko mladih družin z otroci. Prav tako ima tu sedež prostovoljski center Park Istra, ki predvsem od pomladi do jeseni gosti mlade iz bližnjih in daljnih držav. Na predlagani parceli stoji Vaški dom Kastelec s priročno knjižnico, prav tako je na zelenici tudi otroško igrišče. Tu se krajani družimo ob različnih priložnostih.Z izgradnjo manjšega bazena bi tako zaokrožili ponudbo za druženje krajanov in kvalitetno preživljanje prostega časa in rekreacijo za celo družino.

 

Kaj konkretno predlagate? 
Predlagamo izvedbo montažnega poliesterskega bazena s padajočim dnom tako, da bo primeren za vse generacije. Velikost cca 6 x 3 x 1,35

Kako naj bi se projekt izvedel?
Projekt v celoti izvede ekipa ponudnika - prodajalca bazenov z dolgoletno tradicijo in izkušnjami, ki jih je v naši državi kar nekaj. Po ogledu lokacije izdelajo primerno ponudbo. Gradbeno dovoljenje za manjši bazen ni potrebno, zadostuje priglasitev del, po izkopu se v odprtino namesti bazenska školjka in strojnica  ter uredi okolica.

Za izvedbo projekta mora biti na razpolago elektrika, vodovod in kanalizacija, kar je že na parceli.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvede na parceli 2511/6 k.o.Socerb, ki je v lasti MO Koper. 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se lahko izvede pomladi 2021, izvedba projekta je možna v zelo kratkem času (en teden), saj za projekt večja gradbena dela niso potrebna.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt prispeva k namenom poziva — spodbuja aktivno participacijo in vključenost občanov, dviga kakovost bivanja v lokalnem okolju, gradi skupnostni pristop in je namenjen splošni javni uporabi.