Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj predlagane aktivnosti niso v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Dodatna ambulanta na Bonifiki za občane, ki ne morejo priti do svojega zdravnika

Sneeuw Vlok  –  13. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Občani zelo težko pridemo do svojega osebnega zdravnika, ker je skoraj nemogoče priklicati svojo ambulanto, na elektronsko sporočilo pa odgovorijo šele v treh delovnih dneh, če niso slučajno na dopustu. Zaradi Covid-19 se tudi fizično ne moremo zglasiti v ambulanti, če nismo naročeni, ker imajo vrata zaklenjena, nimajo domofona in marsikje niti zvonca. Zgodi se, da pacienti včasih nujno potrebujemo neko napotnico, recept, bolniški list in podobne zadeve, ki sicer ne sodijo v urgentno ambulanto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se poleg urgentne ambulante, ki deluje v okviru ZD Koper na Bonifiki, organizira dodatna ambulanta za občane, ki zaradi neodzivnosti ne morejo priti do svojega zdravnika.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V prostorih ZD Koper na Bonifiki bi bilo potrebno urediti prostore za eno dodatno ambulanto.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede še v tem letu.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z vzpostavitvijo dodatne ambulante, ki bi jo financirala občina, bi se razbremenila urgentna ambulanta, ki poleg nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja oskrbuje tudi paciente na domu. Z dodatno ambulanto za nenujne zadeve bi se izboljšala dostopnost do zdravstvenih storitev tiste za občane, ki do svojega zdravnika ne morejo priti, ker se v ambulantah ne oglašajo na telefonske klice in tudi ne pokličejo nazaj na neodgovorjene klice, zdravstveno storitev pa hitro potrebujejo. 

Predvideni stroški predlaganega projekta