Participativni proračun

Prade: ureditev pločnikov na križišču Ceste bratstva in Ceste Ivana Starca

Sneeuw Vlok  –  13. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče je nevarno, ker ni pločnikov za pešce.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se uredi pločnike zato, da se bo izboljšala prometna varnost. Gre namreč za šolsko pot.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pločnik naj se uredi tako, da ne bo v istem nivoju kot cestišče, kot je to sedaj, ampak naj bo višji za višino robnikov, kot so običajno poločniki za pešce.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvedel na križišču Ceste bratstva in Ceste Ivana Starca v Pradah.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt naj se izvede do začetka novega šolskega leta 2020/2021. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta se bo izboljšala prometna varnost na šolski poti.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in se bo ob izglasovanju izvedla primerna rešitev v finančnem okvirju.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.