Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni dovolj specifičen, da bi lahko komisija ocenila vrednost in izvedljivost zato se ne umesti v glasovanje.

Povečanje pasjega parka v parku ob promenadi

Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Uporabniki pasjega parka ob promenadi v Kopru ugotavljamo, da je le-ta premajhen za tako veliko število psov, ki ga dnevno uporabljajo. Predlagamo razširitev za nekaj metrov (10m) v smeri proti centru mesta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Jesen 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bolj dosledno bi lahko upoštevali pravilo, da so psi spuščeni samo v pasjem parku. Sedaj je pasji park premajhen za tako veliko število psov.

Predvideni stroški predlaganega projekta

ocenjujem, da ne več kot 5.000 EUR.