Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

LUKINI - ureditev ceste skozi vas

fan.jasmina  –  13. 07. 2020  –  Območje 5

Vas Lukini je mala vasica v zaledju Kopra, skozi katero poteka vaška cesta, ki je v enem delu zelo slabo urejena in neasfaltirana.

Del makadamske ceste je zelo problematičen predvsem ob večjih nalivih.

 

Omogočiti urejeno pot vsem vaščanom, ureditev  meteornih voda ter preprečitev odnašanja makadamske ceste ob večjih nalivih.

Ureditev podlage, ureditev kanalov za meteorne vode ter postavitev asfalta.

Na parceli k.o. 2619 Sočerga, št. parcele 1894, v zgornjem delu vasi v izmeri cca 800m2.

V letu 2021.

Vaščani bi pridobili urejeno vaško cesto skozi celotno vas ter lažji in boljši dostop do svojih bivališč.