Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagana storitev v Mestni občini Koper že obstaja. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Z avtobusom skupaj na kopanje

Božena Ambrozius  –  13. 07. 2020  –  Območje 1
Z_avtobusom_na_kopanje.JPG
Z_avtobusom_na_kopanje.JPG

Predlog CG Skupaj:

S prometno razbremenitvijo obalne ceste med Koprom in Izolo smo pridobili dragocen obalni prostor, ki že danes omogoča kopanje velikemu številu ljudi, a je dosegljiv le zdravim pešcem ter prebivalcem, ki imajo oziroma lahko uporabljajo prevoz na dveh kolesih. Razen tega so za dostop z osebnim vozilom do obsežnega obalnega območja, ki je zaprto za avtomobilski promet, potrebna (pre)velika parkirišča. Obe težavi - nedosegljivost obale za vse prebivalce in ogromna parkirišča - pa lahko zelo omilimo s preprosto rešitvijo: kopalnim avtobusom.

Predlagamo, da se v kopalni sezoni 2021 v okviru participativnega proračuna uvede brezplačne avtobusne linije, s katerimi se bodo prebivalci iz krajevnih skupnosti Olmo-Prisoje, Semedela, Žusterna in Za gradom vozili na kopanje in nazaj domov. Na podlagi tako pridobljenih izkušenj naj se v naslednjih letih kopalne avtobuse uvrsti med redne dejavnosti občine, ki se financirajo iz občinskega proračuna, avtobusne linije pa naj se razširi tudi na zaledne kraje.

Predlagamo, naj pristojna občinska oziroma druga ustrezna služba določi čim bolj racionalno avtobusno linijo ali več avtobusnih linij ter urnik avtobusa ali več avtobusov. O možnosti brezplačnega kopalnega avtobusa je potrebno obvestiti krajane ter nato v juliju in avgustu 2021 vsakodnevno izvajati prevoze.

Projekt naj se v prvem letu izvaja tako, da z avtobusno linijo ali linijami povežemo ulice krajevnih skupnosti Olmo-Prisoje, Semedela, Žusterna in Za gradom z obalo, kjer bo možno kopanje - predvidevamo, da bo v letu 2021 to od izliva Badaševice do občinske meje z Izolo.

Projekt bo potekal v juliju in avgustu 2021

S projektom bomo dosegli nekaj pomembnih ciljev:

  • Prebivalcem krajevnih skupnosti Olmo-Prisoje, Semedela, Žusterna in Za gradom (v naslednjih letih pa tudi zalednih krajev naše občine) bomo olajšali dostop do obale in približali možnost kopanja ne glede na njihovo socialno stanje in ne glede na to, ali imajo lastno vozilo ali ne.
  • Izboljšali bomo kakovost bivanja in povečali možnosti zdravega preživljanja prostega časa med glavno kopalno sezono.
  • Zmanjšali bomo gostoto prometa z osebnimi vozili v naštetih krajevnih skupnosti.
  • Ob obalnem pasu bomo razbremenili obstoječe parkirne površine in zmanjšali potrebo po novih.
  • S spodbujanjem uporabe javnega prevoza bomo skrbeli za čistejši zrak; onesnaženost zraka je namreč v poletnih mesecih na našem območju pogosto kritična.