Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

SOČERGA - ureditev ceste do pokopališča SV. Kvirik ter ureditev vhoda

fan.jasmina  –  13. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pokopališče Sv. Kvirik se nahaja na eni izmed zelo zanimivih turističnih destinacij v zaledju Kopra. Od tu si lahko ogledamo Naravni most ter Ušesa Istre, ki sta v zadnjih letih privabila ogromno turistov v naš kraj, Število obiskovalcev se je v zadnje času, predvsem zaradi COVID 19, zelo povečalo in s tem obremenilo vaško cesto, ki vodi do pokopališča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Cesta je v zadnjem letu utrpela ogromno poškodb in je trenutno v zelo slabem stanju. Na cesti so se pojavile ogromne razpoke in velike luknje, ki so za vozila zelo nevarne.

Potrebno bi bilo opraviti sanacijo dotrajanega asfalta in zaradi ozke ceste, na določenih predelih, celo razmisliti o razširitvi, da se lahko vozila varno odmaknejo, ureditev parkirišča pri pokopališču ter ureditev vhoda v pokopališče.

Vhod se trenutno nahaja na zelo strmem klancu in je v primeru slabega vremena zelo nevaren.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popravilo razpok in lukenj v asfaltu, razširitev določenega dela ceste,  ureditev parkirišča, ureditev varnejšega vhod v pokopališče. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

K.O. 2619 SOČERGA

Pacela: 1151 in 1757/3.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vaščani bi pridobili varnejšo cesto do pokopališča ter varen vhod.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.