Participativni proračun

Postavitev ležečega policaja v Škocjanu

Vesna Grgić Ristić  –  14. 07. 2020  –  Območje 2
Skocjan_lezeci_policaj_(1).jpg
Skocjan_lezeci_policaj_(1).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi vse večjega pretoka in povišanih hitrosti vozil v naselju je cestišče, ki pelje med hišami postal nevaren. Otežen je varen prehod domačinov z vozilom iz dvorišča na cesto in tudi sprehajanje je oteženo in nelagodno, saj nikoli ne veš kdaj bo avto nepričakovano pridrvel mimo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev ležečega policaja in ustrezne prometne signalizacije oz. primernega cestnega znaka, ko poziva k zmanjšanju hitrosti na tem območju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V okviru projekta se bo postavilo na cestišče med hišami primerni lezeči policaj ter ustrezne prometne signalizacije oz. primernega cestnega znaka, ko poziva k zmanjšanju hitrosti na tem območju.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se bo izvajal med parcelami 3350/3 in 3350/5.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predel je postal nevaren za stanovalce in sprehajalce, zato prosimo za hitro ureditev tega predela in postavitev ležečega policaja in prometne signalizacije.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se izboljšala varnost za krajane, lažje prehajanje iz dvorišča na cesto ter varnejše sprehajanje ob cesti.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.