Participativni proračun

Ureditev kanalizacije v Kolombanu od križišča sv. Brigite do Barižonov

Anonimno oddan predlog  –  14. 07. 2020  –  Območje 3

Odpadne vode na tem koncu predstavljajo veliko težavo, saj tečejo od hiše do hiše.

Predlagam ureditev kanalizacijske povezave, ki bi prispevala k čistejši in urejeni okolici, prav tako bi se zmanjšali nepotrebni medsosedski spori.