Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Prav tako vrednost predlaganega posega presega maksimalno vrednost za posamičen predlog 20.000 €. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Dograditev mrlišle vežice

darjo kocjancic  –  15. 07. 2020  –  Območje 6

Potreba po dograditvi WC-jev ter prostora za hrambo pogrebne opreme.

OPOMBA: Parcela 277/23 je trenutno v lasti AC Dol. Poteka pa postopek prepisa parcele v lastništvo Mestne Občine Koper.

  • Da se poleg obstoječe mrliške vežice dogradita moški in ženski WC.
  • Da se dogradi prostor za hrambo pogrebne opreme (voziček, orodje itd.).

Izgradnja in oprema prostorov.

Na lokaciji 277/23 - mrliška vežica v Dolu

2021/2022

Pri pogrebu bi bilo poskrbljeno za osnovne higienske pogoje.

Vsebina Znesek z DDV
Izgranja prostorov 12000
Fina zaključna dela5000
Oprema2500
Skupaj 19500