Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Prav tako vrednost predlaganega posega presega maksimalno vrednost za posamičen predlog 20.000 €. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Dograditev mrlišle vežice

darjo kocjancic  –  15. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potreba po dograditvi WC-jev ter prostora za hrambo pogrebne opreme.

OPOMBA: Parcela 277/23 je trenutno v lasti AC Dol. Poteka pa postopek prepisa parcele v lastništvo Mestne Občine Koper.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

  • Da se poleg obstoječe mrliške vežice dogradita moški in ženski WC.
  • Da se dogradi prostor za hrambo pogrebne opreme (voziček, orodje itd.).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja in oprema prostorov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na lokaciji 277/23 - mrliška vežica v Dolu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021/2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pri pogrebu bi bilo poskrbljeno za osnovne higienske pogoje.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Izgranja prostorov 12000
Fina zaključna dela5000
Oprema2500
Skupaj 19500