Participativni proračun

Asfaltiranje poti v Dekanih

David Kompara  –  15. 07. 2020  –  Območje 3
Dekani.PNG
Dekani.PNG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog se podaja z namenom ureditve dela makadamske poti v Dekanih, katero uporabljajo stanovalci, pohodniki in druge službe. Trenutno stanje predstavlja še neurejeno (nezaključen) del sicer ličnega območja, vendar manjka le še navedeni poseg. Trenutno neurejen z makadamsko podlago na klančini po nepotrebnem dela škodo predvsem v dežnem obdobju, v času neurij pa nastajajo vdolbine na javnem dobrem, kar pomeni tudi možnost nastanka poškodbe na vozilu, večja je stopnja padcev pešcev. Zaključil bi se predvsem del lepega urejenega bivalnega dela naselja. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlaga se ureditev dela predlaganega zemljišča s postavitvijo robnikov in asfaltiranje severnega dela javnega dobra (parc. št. 1094 k.o. Dekani) ter del zemljišča s parc. št. 1097/2 k.o. Dekani.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev robnikov in asfaltiranje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Severni del javnega dobra s parc. št. 1094 k.o. Dekani ter del zemljišča s parc št. 1097/2 k.o Dekani

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021-2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zaključil bi se del še del neasfaltiranega ceste (javnega dobra) in zaključil bi se sklop urejenosti navedenega območja.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €